IdeaTorrent

Idea sandbox Idea sandbox
Popular ideas Popular ideas
Ideas in development Ideas in development
Implemented ideas Implemented ideas

Ideas in development Here are the newly submitted ideas about Pirates de Catalunya that are awaiting moderator validation before going to the "popular ideas" area.

defensa judicial per casos de corrupció  
0/3
Approvals
Written by Nico the 6 Feb 18 at 11:12. Global category: Justícia. Awaiting moderation
Evitar finançar la defensa jurídica amb els beneficis del propi delicte.

0
votes
closed
Solution #1: Implementar advocats d'ofici per a casos de corrupció fiscal
Written by Nico the 6 Feb 18 at 11:12.
Crec que es podria valorar quines implicacions tindria que en casos de corrupció i frau fiscal (o tots els delictes que impliquin un gran enriquiment de l'acusat) caldria evitar que es pogués fer servir advocats privats. Evitant que es pugui planificar la defensa jurídica en el propi delicte. Oferint els advocats d'ofici en aquests casos.

No poso aquesta proposta per a ser votada estrictament a favor i en contra, sinó que m'agradaria valorar-la, a banda de votar, m'agradaria conèixer les vostres opinions i els vostres anàlisis de riscos i avantatges.

See the 2 comments or propose a solution >>

Syndicate content