IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades

Usuari: kenneth

Elecció del delegat català a Confederación Pirata  
Escrit per dario el 6 Jun 15 a les 18:34. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Com indiquen els Estatuts de Confederación Pirata, organització de què en formem part, el partit ha d'escollir a una persona com delegat (a vegades anomenat "coordinador confederal"). No s'ha de confondre amb la Secretaria General de Confederación Pirata.

Aquesta persona serà l'enllaç del partit davant de Confederación Pirata i l'encarregada de treballar amb els partits pirates d'arreu d'Espanya.

Aquesta elecció és una votació estàndard com les que hem realitzat fins al moment. No depèn dels nostres estatuts i la Confederació dóna llibertat pel sistema de tria del delegat. En el nostre cas, ho fem passar per Assemblea General.

Així:

- El delegat del Partit serà elegit d'entre els afiliats i pels afiliats.

- Per poder ser candidat s'haurà de presentar sol·licitud formal per escrit a la Coordinadora Administrativa o l'Òrgan gestor que realitzi les seves funcions en aquest moment.
a. La sol·licitud serà personal.
b. Es considera electe el candidat que hagin obtingut el nombre més gran de vots.
c. La resta de candidats podran participar també a Confederación Pirata, sense perjudici pel nombre de vots obtingut, però ho faran a títol personal i sense càrrec orgànic.

- No existeix durada mínima del mandat del delegat del partit a Confederación Pirata.

S'aplicarà el mateix calendari que el de la renovació de càrrecs per a aquest juny (https://pad.pirata.cat/renovaciocoordinadora ), que indica el següent:

1. Fins al 14 de juny s'hauran de presentar els candidats a delegat català davant de Confederación Pirata juntament amb un text de presentació.


[....]
15
vots
implemented
Proposta (#2): Kenneth Peiruza
Escrit per kenneth el 17 Jun 15 a les 13:03.
Nascut a Barcelona i resident a Terrassa, 37 anys, Informàtic, especialitzat en GNU/Linux i programari lliure.

Formo part de Pirates de Catalunya des de la seva fundació. Vaig formar part de les primeres juntes de Pirates de Catalunya, i durant aquest temps he participat en els grups de TIC, Comunicació i Internacional.

Això m'ha permès aprendre molt sobre el funcionament intern de Pirates, així com de les eleccions i la legislació referent a partits polítics.

En l'actualitat continuo vinculat als tres grups, però per motius laborals he de viatjar força per Espanya, pel que se m'ha complicat massa el poder exercir de portaveu, i per això aquest any finalitzo la tasca de portaveu.

Per altra banda, degut als meus viatges he pogut ajudar a crear Piratas de Galicia i Piratas de Aragón. Encara recordo a on i quan va sorgir la idea de la Confederación Pirata, a Vigo a finals del 2011.

Des de llavors he ajudat a la fundació de la confederació i he mantingut el contacte personal amb els membres dels partits pirates d'allà a on m'he mogut.

Presento la meva candidatura per diverses raons, entre elles, que hi manca algú que s'hi presenti, que conec a la gent de la coordinadora confederal i que degut als meus viatges puc seguir mantenint contacte amb gent de la confederació. I també perquè conec el funcionament intern tant de Pirates de Catalunya com de la Confederació, motiu pel qual crec que puc fer bé aquesta tasca.

Degut a que la major part de les reunions de la confederació són telemàtiques, no em suposa cap problema que hi sigui de viatge.
12
vots
implemented
Proposta (#3): Òscar Codes Ramos
Escrit per capita el 17 Jun 15 a les 17:42.
Nascut a L'Hospitalet de Llobregat el 27 de Juliol de 1973, des de l'any 2004 tinc establerta la meva residència en el municipi de Cunit, província de Tarragona.

Vaig estudiar EGB al Centre Educatiu FAX, BUP a l'Institut de Batxillerat Ca Vilumara situat en una antiga fabrica tèxtil rehabilitada i el Segon Grau de FP especialitat en Informàtica de Gestió al Centre d'estudis Joan XXIII.

He treballat en el sector privat durant deu anys com a Administrador de Sistemes principalment. Posteriorment vartreballar durant dos anys com a Director Delegat en una agència immobiliària. En finalitzar el meu treball com Director Delegat vaig tenir l'oportunitat de treballar en l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya com tècnic de suport on-site. A mitjans de l'any 2009 vaig treballar com a programador d'aplicacions web en l'Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Cunit.

En finalitzar el meu treball a l'Ajuntament de Cunit vaig obtenir l'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys i em vaig matricular en la Facultat d'Informàtica de Barcelona per cursar el Grau en Informàtica.

He cursat també estudis no reglats per preparar-me com a comandament intermedi i com a consultor en la implementació de la ISO9002.

En l'actualitat a més d'estudiar el Grau d'Informàtica milito en l'agrupació territorial del Baix Penedés i amb altres companys de partit estem tractant de donar vida al partit a la comarca. He estat en les últimes eleccions municipals el número set de la plataforma Calafell en Comú, que integrava persones militants d'ICV, Pirates i persones independents del municipi de Calafell.

Espero poder aportar tot el meu knowhow a la Confederación i per aquest motiu presento el meu Curriculum Vitae.

Curriculum: http://pirata.cat/public/cv_oscar_codes_ramos.doc

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Reforma del punto W del Reglamento sobre las Agrupaciones Territoriales  
Escrit per fgarrobo el 11 Jun 14 a les 15:00. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
- FINALIZACIÓN: ASAMBLEA GENERAL DEL 21 DE JUNIO -

Ante las elecciones locales, se realiza la propuesta para territorializar el partido, dando al trabajo local una base importante en el partido.

Los objetivos son descargar a los grupos de trabajo y AG, aumentar la participación al acercar el partido a su territorio, organizarnos de cara a las municipales y relacionarnos con AVV, grupos sociales, asambleas... para extender nuestro ideario e, incluso, ofrecer nuestras herramientas.

PAD: http://pirates.pad.atkn.net/TerritorializacionPartido

ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PUNTO W DEL REGLAMENTO

W) De las agrupaciones territoriales.
1. Creación
- 1. Podrán constituirse agrupaciones de ámbito territorial con, al menos, 5 afiliados
- 2. La iniciativa de constitución de una agrupación territorial corresponde a la Junta Directiva o a la mayoría simple de los afiliados pertenecientes al órgano territorial que se propone constituir
- 3. La aprobación de una agrupación territorial corresponde a la Junta Directiva. Un miembro de la misma deberá estar presente en la asamblea de constitución para dar fe del proceso
- 4. Recibida una propuesta de constitución de una agrupación territorial por parte de los afiliados, la Junta Directiva resolverá antes de 30 días
- 5. Si la Junta Directiva rechaza la constitución de una agrupación territorial, los interesados pueden solicitar la revisión de la decisión en la Asamblea General
- 6. Las agrupaciones territoriales actuarán como delegaciones del Partido en su ámbito territorial
- 7. Las agrupaciones territoriales pueden formarse como agrupaciones de ámbito municipal, comarcal o provincial
- 8. Los afiliados de los municipios donde existan órganos territoriales inferiores al municipal, como barrios o distritos, podrán formar también territoriales coincidentes con estos órganos, siempre y cuando no sustituyan a la agrupación territorial del municipio

[....]
17
vots
implemented
Proposta (#1): Aprobar la enmienda al punto W del Reglamento
Escrit per fgarrobo el 11 Jun 14 a les 15:00.
Esta aprobación será en primera lectura y necesita el apoyo de 2/3 de los que voten, según el punto V.4 del Reglamento del Partido.

En caso de aprobarse, esta modificación entrará provisionalmente en vigor hasta que se produzca la aprobación definitiva en la asamblea de septiembre, tal y como figura en el punto V.5 del Reglamento.
-7
vots
implemented
Proposta (#2): 2.1 Fusió dels 3 càrrecs en 1 en cas de menys de 10 membres
Escrit per Marc HC el 11 Jun 14 a les 19:02.
Quan es tenen pocs membres és difícil trobar prou gent disposada a ocupar tots els càrrecs i la feina no és tanta com perquè no la pugui fer una sola persona. Aixi també és més senzill i ràpid posar-se en contacte amb la persona en qüestió quan faci falta.
-7
vots
implemented
Proposta (#3): 2.1 Fusió dels 3 càrrecs en 2 en cas de menys de 10 membres
Escrit per Marc HC el 11 Jun 14 a les 19:13.
Alternativament, i si no es vol concentrar totes les responsabilitats en una sola persona, es poden escollir 2 persones que comparteixin les mateixes responsabilitats de forma alternativa cada mes.
11
vots
implemented
Proposta (#4): 2.2 Mínim tres persones responsables, però repartint-ho com vulguin
Escrit per muriel el 11 Jun 14 a les 21:47.
El fet que hi hagi mínim tres persones responsables és expressament (llei dels tres pirates). Tampoc no té sentit crear una territorial on no hi pots trobar ni tres persones que tinguin ganes de fer coses (una persona sola no pot ser una territorial). A més, si la territorial és petita i no té activitat, la responsabilitat serà mínima, i si hi ha molta activitat serà més fàcil trobar-hi voluntaris.

De tota manera, trobo que no cal que la persona que faci de contacte amb les altres entitats sigui la mateixa que sigui responsable davant la junta electoral, així que proposo el text alternatiu perquè amb un mínim de tres responsables s'ho reparteixin com vulguin:

- 2. La asamblea de la agrupación territorial debe elegir mínimo tres responsables (y máximo cuatro) para que se repartan las siguientes cuatro funciones:
-- Coordinador territorial: responsable de la coordinación con la Junta Directiva del Partido y responsable de la custodia de los datos de afiliados en el territorio.
-- Coordinador de comunicación: responsable de gestionar las Redes Sociales, así como actuar de portavoz y realizar comunicaciones públicas. Se puede crear un equipo de trabajo con una persona elegida como responsable.
-- Coordinador de expansión: responsable de las relaciones con otros partidos y entidades del territorio. Se puede crear un equipo de trabajo con una persona elegida como responsable.
-- Coordinador de elecciones: Será el responsable de Pirates de Catalunya frente a la Junta Electoral de Zona.
20
vots
implemented
Proposta (#5): 4.2 Que PIRATA.CAT pugui fer llistes electorals encara q no hi hagi territorial
Escrit per muriel el 11 Jun 14 a les 21:56.
Encara que en general sigui desitjable que hi hagi una territorial que pugui donar suport a la candidatura municipal, es pot donar algun cas excepcional on sigui interessant de fer-ho igualment. Per exemple, en el cas de pobles molt petits on sigui difícil trobar-hi cinc persones, si la territorial encara està en procés de formació, si hi ha un número important de pirates però que no han volgut constituir-se com a territorial, etc. No té sentit que ens autolimitem per reglament, ja que després si volem fer-ho no podrem, i això és una cosa que es pot avaluar fàcilment per cada cas.

Per això, proposo el text alternatiu:

- 2. Serán las encargadas de las listas electorales a las elecciones municipales, en el caso de estar constituidas.
4
vots
implemented
Proposta (#6): Cap minim per fer una territorial en pobles mol petits
Escrit per pautax el 11 Jun 14 a les 22:28.
Seguint el raonament de la Muriel, trobo que és injust reprimir o limitar la constitució d'una territorial, en el cas que el poble sigui mol petit i hagin pocs o sols un pirata amb ganes de fer coses.
9
vots
implemented
Proposta (#7): Que es puguin demanar més recursos d'indrets dins d'una territorial
Escrit per kenneth el 12 Jun 14 a les 12:45.
Si a un indret (barri, municipi o comarca) hi ha un mínim de 3 pirates que volen fer coses però no son prou gent per a fer la seva agrupació local, que la agrupació territorial a la que estiguin adscrits (municipal, comarcal o provincial) pugui demanar recursos de Pirates per a aquell indret.

La agrupació que demani els recursos en serà responsable del seu ús fins que aquell indret que els ha demanat creixi prou com per a constituïr la seva pròpia agrupació local.
4
vots
implemented
Proposta (#8): Que no es digui "territorial"
Escrit per kenneth el 12 Jun 14 a les 12:47.
Que es digui o agrupació local o cercle (com ja va proposar en Jover fa 3 anys). Si aquesta opció és aprovada, obrirem una nova votació per a decidir el nom de les "territorials", a on podrem proposar allò que trobem més adeqüat.

Llegiu els 14 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 12 Dec 14 at 18:53) >>

Multireferèndum de ILPs  
Escrit per kenneth el 23 Sep 13 a les 20:43. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Aquesta votació es tancarà en finalitzar la propera assemblea general, el 5 d'octubre de 2013.

-------------------

Ens han contactat des del col·lectiu Som lo que Sembrem (SLQS) per tal de demanar-nos ajuda en l'organització d'una consulta (fonamentalment online) a on la gent pugui registrar-se i votar totes aquelles Iniciatives Legislatives (catalanes, espanyoles o europees) bé en curs bé rebutjades als parlaments.

Volen que hi participin més entitats, especialment promotors d'altres ILPs/ECIs rebutjades i grups pro-participació ciutadana, i pretenen fer públics els resultats de les votacions al maig del 2014, coincidint amb la campanya de les eleccions europees.

Comparteixen que en tot referèndum ha d'existir argumentació de les dues bandes i que s'ha d'intentar que es debatin els diferents assumptes amb experts, per tal que la gent pugui formar-se una opinió raonada abans de votar.

De nosaltres necessiten, principalment:

- Coneixement tècnic i logístic sobre com dur a terme una votació així
- Ajuda en difusió a xarxes (a premsa i carrer son força forts, tenen 1000 fedataris)
- Ajuda de creatius
- Voluntaris en general

A nivell tècnic, implementar un SPC és bastant senzill, i després caldrà molta feina en validar la identitat de tots els votants.

Des de SLQS veuen amb bons ulls el no tancar la plataforma un cop votades les ILPs, i aprofitar-la per a promocionar futures iniciatives legislatives, així com propostes de qualsevol àmbit geogràfic.


[....]
43
vots
implemented
Proposta (#1): Implicar-nos en la campanya de multireferèndum
Escrit per kenneth el 23 Sep 13 a les 20:43.
En base al que s'ha comentat a la descripció d'aquesta votació i al pad del resum de la reunió.

Llegiu els 4 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 25 Sep 13 at 18:18) >>

Presupuesto 2013  
Escrit per carlos1377 el 1 Aug 13 a les 12:32. Categoria global: Participació ciutadana. Finalitzada
====Fecha Límite: 18 Agosto 23.59h====

Conocido por todos el límite de Déficit que el Gobierno de España autoriza a Catalunya, cifrado en el 1,58%, y que estamos utilizando el Presupuesto Prorrogado del Año 2012, el Govern tiene limitadas opciones. Mantener los Presupuestos actuales o crear otros. En esta segunda opción cabe la posibilidad de hacerlos hasta el tope de déficit permitido.
Así, por votación pública, Pirates de Catalunya solicita al Govern de la Genalitat que:
-2
vots
implemented
Proposta (#1): Cree unos Presupuestos Nuevos para 2013 con el Límite del 1,58% de Déficit
Escrit per carlos1377 el 1 Aug 13 a les 12:32.
...
-5
vots
implemented
Proposta (#2): Prorrogue los Actuales Presupuestos con el límite del 1,58% de Déficit.
Escrit per carlos1377 el 1 Aug 13 a les 12:36.
...
-4
vots
implemented
Proposta (#3): Estabilidad Presupuestaria
Escrit per carlos1377 el 1 Aug 13 a les 12:38.
Déficit 0, e incluso con superhábit que permita enjuagar parte de los 3.500 millones de deuda actual de la Generalitat y evitar el pago de intereses.
10
vots
implemented
Proposta (#4): Aplicar mesures Keynesianes, ignorant el límit imposat per l'estat
Escrit per kenneth el 5 Aug 13 a les 10:11.
En plena recessió, i vist el fracàs estrepitós de les mesures d'austeritat a l'economia (vegi's el cas de Grècia, Portugal, Itàlia, Espanya, etc...), pot ser convenient ignorar les pressions del FMI/BM.

El mateix FMI ha reconegut que les seves mesures d'austeritat han agreujat la situació a Grècia. ( http://economia.elpais.com/economia/2013/06/06/actualidad/1370474173_820633.htm l )

Així doncs, per què seguir una recepta que no s'ha mostrat exitosa, i que està basada en una teoria economica que s'ha demostrat que es sostenia en base a un seguit d'errors en un full de càlcul??? ( http://www.expansion.com/2013/04/17/economia/1366218829.html )

Fora d'un context de crisi com el que vivim, sóc plenament partidari del dèficit zero, però em temo que ara mateix no toca.

Això no implica que no s'hagin de buscar formes més eficients de racionalització de la despesa pública (a on hi ha moltíssim marge per a retallar despesa sense afectar a CAP servei).

Menys externalització de serveis públics, més inversió pública en infraestructures i més mesures per a ajudar als més necessitats, si cal, superant el límit de dèficit establert pel govern espanyol.

Llegiu els 3 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 8 Aug 13 at 21:33) >>

Compras Campaña 25N - [4]: Pegatinas  
Escrit per kenneth el 9 Oct 12 a les 17:32. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Aquesta votació romandrà oberta fins el proper 16 d'Octubre a les 12:00h, i serà triada la opció més votada, sempre que superi els 2/3 de vots favorables.

------------------------------------------------------------------------

La passada campanya vam comprar (i gastar) 10.000 adhesius.

De tindre'n més, encara n'hauríem escampat més alegrement.

Degut a que el disseny emprat no demana el vot (logo + pirata.cat), les podem emprar fora de campanya.

Imatge: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcFeURxIFSmsxOzgaevoPGHet 37yOqZlv3LAniFkQoG6ENGzck

Format : 70x70mm
Impressió : 1+0 tinta negre
Paper : adhesiu mate
Manipulat : troquelat per radera
Preu per 10.000 unitats : 125€
Preu per 15.000 unitats : 180€
Preu per 20.000 unitats : 220€

*Transport a un punt de la ciutat de Barcelona inclòs en pressupostos superiors a 100€

Proveïdor: GAM Digital, el mateix que a les passades municipals i generals ( https://docs.google.com/document/d/1EAgOZOFafsPrmrvA3wLKtxE-UKdssVkVLMpnLOO8oFs /edit?hl=ca )

[....]
4
vots
implemented
Proposta (#1): 20.000 adhesius de Pirata.cat
Escrit per kenneth el 9 Oct 12 a les 17:32.
20.000 adhesius per 220 € + IVA
29
vots
implemented
Proposta (#2): 30.000 adhesius de Pirata.cat
Escrit per capita el 10 Oct 12 a les 01:08.
Contra més en comprem, més barates surten, i en un pitjor cas les acabarem gastant durant el 2013. Com que ocupen poc, potser val la pena fer compra a l'engròs.

30.000 adhesius han de costar 330 € + IVA com a màxim.
1
vots
implemented
Proposta (#3): 10.000 adhesius de Pirata.cat
Escrit per capita el 10 Oct 12 a les 01:09.
Cost 125 € + IVA.

La passada campanya vam exhaurir aquesta quantitat, però com que GAM serveix en uns 3-4 dies, podríem fer una altra comanda fins entrada la primera setmana de campanya.

Llegiu els 8 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 23 Oct 12 at 20:06) >>

Cap de llista per Barcelona. Eleccions 25N  
Escrit per capita el 3 Oct 12 a les 01:16. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per triar el cap de llista de les paperetes per Barcelona per les eleccions catalanes del 25 de novembre de 2012.

################################################################
A partir del dia 3 d'octubre fins el 9 d'octubre a les 17h hi ha temps per presentar candidatura.
Les llistes es construiran en funció de l'ordre per vots i respectant la paritat.

En la vostra candidatura escriviu una presentació, indicant el que cregueu convenient.
Procureu ser concisos. Podeu incloure enllaços si voleu donar informació addicional.
################################################################

################################################################
Si us plau, voteu només a la província on esteu censats. Podeu votar a més d'un candidat.

La votació es tancarà el dimarts 16 d'octubre de 2012 a les 17h.
################################################################
1
vots
implemented
Proposta (#1): Nom i cognoms (exemple)
Escrit per capita el 3 Oct 12 a les 01:16.
Presentació candidatura: experiència, intencions, possibilitats, condicions, enllaços, etc.
54
vots
implemented
Proposta (#2): Muriel Rovira Esteva
Escrit per muriel el 3 Oct 12 a les 18:02.
Tinc 34 anys i sóc investigadora. L'ideari dels Pirates de Catalunya em va engrescar des del principi perquè reflectia molts dels meus punts de vista, sobretot pel que fa al dret dels ciutadans a decidir i l'accés a la informació, per això m'hi vaig implicar de ple.

Col·laboro amb Pirates de Catalunya des de l'estiu del 2011 en tota mena de tasques: disseny web, redacció, traducció, recollir avals, organització, correu de contacte, reglament intern, creatius, recursos humans, etc. Des del març del 2012 sóc coordinadora del Grup de Treball d'Internacional i he participat en diverses reunions internacionals en representació del partit.

El meu camp de recerca és l'estudi de l'ordre de curt abast en materials desordenats (com líquids i vidres) mitjançant experiments de difracció de neutrons. Aquests em permeten mesurar les distàncies entre els àtoms i així poder-ne inferir l'estructura en 3D.
Si voleu més informació, podeu trobar el meu currículum complet aquí:
https://gcm.upc.edu/members/muriel/curriculum-agost-2012

(He demanat un projecte del qual encara no sé la resolució, si me'l concedissin no podria anar de cap de llista, així que si quan tanquen les llistes encara no ho sé potser seria millor que no anés en primer lloc.)
12
vots
implemented
Proposta (#3): Francisco Lloret López-Nieto
Escrit per paco el 3 Oct 12 a les 22:40.
Tinc 44 anys i sóc de Barcelona. Pertanyo a Pirates de Catalunya des de la seva creació, i actualment sóc el secretari del partit.

He participat en totes les campanyes electorals que hem fet fins ara, col·laborant en tot el que ha estat possible. He participat en diferents grups redactant i fent esmenes al Reglament Intern, i també he col·laborat amb el grup de creatius.

He treballat gairebé 10 anys a l'Administració, sóc funcionari de la Generalitat des de l'any 2008, i actualment treballo d'auxiliar administratiu a l'Institut Obert de Catalunya. També estic cursant un cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes, i tinc estudis d'anglès.

20
vots
implemented
Proposta (#4): Moises Carrasco
Escrit per Emecefe el 4 Oct 12 a les 01:25.
Tinc 46 anys, enginyers de Telecomunicacions per l'UPC i MBA per Carnegie Mellon. Visc en parella (la Mon, també Pirata) i tinc dos fills. Soc nascut a Lleida (capital) pero visc a Barcelona des de fa molts anys.
He treballat 6 anys en consultoria de TIC i estrategica a França, i per motius de feina també he viscut temporalment als EEUU, UK i Australia.
Des de fa algo mes de 12 anys, treballo en el departament financer d'una multinacional catalana, on també he tingut l'oportunitat de viatjar a multitud de paisos en durades curtes.
Vaig descobrir a Pirates quan vig buscar la meva opció de vot entre tots els partits polítics que es presentaven a les municipals 2011 a Barcelona. Vaig caure enlluernat per la democràcia directa i la transparència.
Soc militant Pirata des de fa un any, quan a la primera reunió a Riereta vaig veure amb els meus propis ulls com es fan primaries per les llistes (les generals 2011) de forma molt senzilla. En aquella campanya vaig participar recollint avals i fent molta difusio (cartells, A5, etc).
10
vots
implemented
Proposta (#5): Jordi Villanueva
Escrit per jorx mays el 4 Oct 12 a les 11:58.
Tinc 52 anys, de Barcelona. Soc un treballador del sector serveis i crec en el ideari pirata per tal de sembrar un mòn més just i civilitzat.
48
vots
implemented
Proposta (#6): Dario Castañé
Escrit per dario el 5 Oct 12 a les 00:10.
27 anys, afiliat a PIRATA.CAT des de 2010, enginyer informàtic per la UOC, ex-coordinador TIC del partit, candidat pel Senat al passat 20N i actualment treballo com administrador de sistemes.

Abans de continuar, vull posar una condició a la meva candidatura: no vull anar el primer. Per motius personals no puc fer-me càrrec del que suposen les entrevistes. Si surto el més votat, cediré el lloc al següent, situant-me jo a la posició que correspongui segons ordre i paritat.

Em presento per les primerse posicions per animar a més gent a fer-ho. Pirates representa un paradigma nou, lliure d'antics conceptes, funcionant d'una manera totalment aliena als partits actuals. Crec en el que fem i per què ho fem. I si ens acaben copiant, llavors serà com si haguèssim guanyat totes les eleccions.

He participat en les tres anteriors campanyes, coordinant la de les generals. Això és degut a que sóc inquiet en moltes àrees i si quelcom no ho conec, ho aprenc. M'agrada ser versàtil i multidisciplinar.

Com coordinador TIC he ajudat als diferents dissenys de la pàgina web, he portat els servidors i la seva seguretat (amb la inestimable ajuda de tots els companys, amb experts de seguretat molt professionals). Vaig col·laborar amb YoAvalo.org i fa un any que "treballo" en Lýd, un sistema de participació ciutadana, però encara està en fase d'anàlisi (cultivant les propostes que em feu sovint al respecte :)

A nivell personal, estic vinculat al món de la cultura lliure amb Qomun http://qomun.com, el directori i plataforma de promoció de la cultura lliure. I porto anys vinculat al món del software lliure, tant com usuari o desenvolupador (més aviat beta-tester), havent participat en associacions locals de Linux i informàtica des dels 14 anys. També mantinc socvot http://socvot.com, una web per conèixer totes les candidatures de les eleccions.
35
vots
implemented
Proposta (#7): Manoli Martín
Escrit per capita el 6 Oct 12 a les 13:01.
Mi nombre es Manoli Martin Rey tengo 40 años y nací en Barcelona, aunque resido en Sant Fruitós de Bages desde el 2003. Estoy casada y tengo dos hijas.

Soy Graduada Social y desde las últimas elecciones municipales soy regidora Pirata en Sant Fruitós de Bages, gobernando en una agrupación municipal con ERC y candidatos independientes (Imagina’t Sant Fruitós) dentro de un tripartito con un grupo independiente (Gent Fent poble) y PSC.

Con las regidurías de Juventud, Comunicación, TIC y Recursos Humanos, llevo un año y dos meses representando a los vecinos de mi municipio.

Sin experiencia política previa, este primer año ha sido un “aterriza como puedas” y una formación contra corriente de lo que es la administración pública, su funcionamiento y el papel que juega el “político” en todo el sistema.

En este año de legislatura he aprendido que el político no es el único responsable de que las cosas se desarrollen como debieran, aunque si es una parte muy importante. Dentro de la “bestia” como llamaba Birgitta Jónsdóttir al sistema, los trabajadores, los medios y la participación ciudadana son muy importantes.

He participado en todas las elecciones en las que Pirata.cat ha tenido representación, he colaborado en todas las campañas.

Sigo creyendo en la democracia directa y como no tengo ningún tipo de confianza en ningún partido de los que dicen “representarnos” quiero ser mi propio “gobernante” y decidir entre todos nuestro futuro. Es por ese motivo que presento mi candidatura a las próximas elecciones al Parlament de Catalunya el 25 de noviembre.

http://manoli.pirata.cat/2012/02/12/pequenos-cambios-y-grandes-detalles/
http://imaginatsantfruitos.blogspot.com.es/
16
vots
implemented
Proposta (#8): David Esteve López
Escrit per davidesteve el 7 Oct 12 a les 14:30.
S'acosta una polaritzada campanya entorn a l'autodeterminació i/o a les retallades del govern. Crec que PIRATA.CAT ha de seguir defensant el canvi de model polític i l'augment de la participació ciutadana. Podem aprofitar les escletxes del sistema per establir noves prioritats al marge dels polítics.

Sempre que pugui sumar al projecte Pirata, aquí teniu el meu nom i candidatura pels pròxims comicis. Amb 37 anys, treballo per lliure en comunicació digital. Visc a l'Hospitalet de Llobregat, on col·laboro amb les iniciatives de l'Assemblea local de L'H. Porto 2 anys col·laborant amb Pirates de Catalunya.

Una mica de safreig: https://twitter.com/davidesteve
13
vots
implemented
Proposta (#9): Esteve Sànchez
Escrit per Nuwanda el 8 Oct 12 a les 00:34.
Hola, soc Esteve tinc 36 anys i soc d'Hospi.
Conec Pirates des de que estava participant com a activista al grup de "Estado del Malestar",on era administrador del grup tan a nivell d’Espanya com a Barcelona. Allà conec a en Kenneth i em parla de Pirata.cat.
Des de llavors, soc afiliat de Pirata.cat i col•laboro com a difusor de continguts de manera informal, en les votacions del IdeaTorrent i assisteixo a trobades quan les obligacions m’ho permeten.
Pressento la meva candidatura, per sumar esforços. Per aquest motiu us agrairia que en el cas de sortir votada la meva candidatura, sigui de les darreres a la llista, la meva presencia es exclusivament amb intenció de omplir llistes, feina de vegades complicada, encara que si assolim amb éxit, i arribo a sortir la funció es única i exclusivament ser veu del que es voti aquí, tal com espero que sigui com a usuari i membre de base
45
vots
implemented
Proposta (#10): Kenneth Peiruza
Escrit per kenneth el 8 Oct 12 a les 08:01.
Tinc 34 anys, de Barcelona. Treballo com a consultor i formador en programari lliure i col·laboro amb iniciatives de cultura/programari/informació lliure des del 1998.

Sóc un dels membres fundadors de Pirates de Catalunya i en aquests moments vocal de la junta.

Als inicis de Pirates de Catalunya vaig ajudar en la configuració dels sistemes i els tràmits de legalització del partit. Comparteixo plenament l'ideari de Pirates, i en especial vull ajudar a donar a conèixer la democràcia directa i la transparència, els nostres grans trets diferencials.

Al 2010 vaig coordinar la campanya electoral al parlament de Catalunya, i després he participat en totes les campanyes electorals de Pirata.cat i en bona part de les no electorals, com #megacomplaint, parents 2 parents, yoavalo, presentació de Pirata.cat al PPI, congrés de PPEU, etc...

En aquest moments faig tasques d'organització a la junta, i tasques de premsa/portaveu al grup de comunicació, que és a on crec que puc fer més servei.

Hauré de ser fora els laborables compresos entre el 22 d'octubre i el 21 de novembre. La meva capacitat de treball durant aquesta campanya serà principalment en remot, més els caps de setmana i els últims dies de campanya, pel que considero que seria més interessant que algú altre, amb més disponibilitat que no pas jo, sigui el/la nostre cap de llista.

32
vots
implemented
Proposta (#11): Josep Jover i Padró (independent)
Escrit per capita el 8 Oct 12 a les 11:31.
TITULACIÓ OFICIAL:

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, febrer de 1982.

Diplomat per l'Escola de Pràctica Jurídica Roda Ventura, de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, en Comptabilitat i Auditoria per advocats.

Diplomat en Contractació Internacional per la Universitat Trias de Bes i Giró.

Diplomat en Dret Comunitari pel Patronat Català Pro Europa de la Generalitat de Catalunya.

TREBALLS I CÀRRECS:
A) ACTIVITAT DOCENT

Professor de l'Escola de Policia de Catalunya (1995- 2003).

Professor de Tècniques de Negociació i Mediació en diversos cursos organitzats per la Universitat de Barcelona, Col·legi d'advocats de Barcelona i Col·legi de Psicòlegs de Barcelona, Diputació de Barcelona i Diputació d'Alacant.

Professor de Tècniques d'Auditoria Jurídica en Entorns Informàtics en diversos cursos organitzats per l'Universitat Reina Cristina de l'Escorial, IEE i per Granada UVS i Seresco.

Professor del Màster de Dret i Informàtica d'ICADE (Universitat Pontifícia de Comillas) i del Màster d'ISDE (Institut de Dret i Empresa de Les Heures de la Universitat de Barcelona)

Membre del Comitè d’experts d’AENOR per a la preparació de la nova norma ISO/UNE de Procediments Ètics per a les empreses i institucions.

Consultor reconegut per BSA i Aenor per donar el certificat Aenor de Software Legal.

Consultor reconegut per AENOR per a la Legislació de la UNE 71502.

B) ACTIVITATS CORPORATIVES

Primer President de la Secció d'Informàtica del Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Diputat a la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocat de Barcelona (1989 a 1993).

Membre de la Fundació Dintel i de l'OAI (Organització d'Auditoria Informàtica Espanyola).

Membre del Comitè d'Experts en matèria de multiculturalitat per designació de l'Ajuntament de Terrassa i la Diputació de Barcelona.

Membre fundador d'ACDMA (ASSOCIACIÓ CATALANA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA MEDIACIÓ I L’ARBITRATGE). Va ser un dels set experts encarregats d'introduir la mediació a Espanya

Professor dels Cursos de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

Ha tutoritzat amb el Departament d'Estadística de la Universitat Autònoma en la realització de projectes d'enquestes d'intenció de vot.

Ha donat formació en gestió de Conflictes a l'Institut de Sociologia Juridica del Païs Vasc a Oñate i Bilbao.

C) ACTIVITAT PROFESSIONAL

Exercici lliure com a Advocat des de l'any 1983, en les branques de dret Civil, Mercantil i Comunitari, havent estat escollit com a àrbitre i mediador en diverses ocasions.

Exercici Lliure com a Assessor en Negociació i Mediació per a empreses des de 1995.

Exercici Lliure com a Auditor des de 1997 especialitzat en Auditoria Jurídica dels entorns informàtics.

President del Comitè científic de les Jornades de Teulada i Roda de Barà.

Promotor i dissenyador del conflicte contra el Canon Digital, Ha defensat davant el Tribunal de la Unió Europea l'exenció del Canon Digital en l'assumpte SGAE/PADAWAN

PUBLICACIONS:

Informe sobre la Implantació de la LORTAD, en l’àmbit dels professionals del Dret amb el títol "ADVOCACIA I LORTAD" (1992).

Diversos articles sobre Dret de la Informàtica i Telemàtica apareguts a les revistes Economist&Jurist, MON JURÍDIC, Base Informàtica, Tecnonews i altres.

Diverses Editorials publicades per UPCO.

Coautor del llibre “L'AUDITORIA INFORMÀTICA, Un enfocament pràctic”, Publicat per Editorial RAMA.

Coautor del Llibre “Drets Humans i Policia”, publicat per la Diputació de Barcelona.

Coautor del Llibre “Los Datos de los ciudadanos en los Ayuntamientos”, Editorial Diaz de Santos.
32
vots
implemented
Proposta (#12): Sonia Areán Corral
Escrit per sonia.arean el 8 Oct 12 a les 14:31.
Tal y como reza el encabezamiento soy Sonia Areán Corral, gipuzkoana afincada en Barcelona desde hace un par de años, donde trabajo como abogado procesalista en las areas de civil-mercantil y penal.

Soy afiliada al partido pirata prácticamente desde sus inicios, aunque tardé algo más en colaborar todo lo activamente que mi trabajo y mis horarios me permiten.

Me afilié del modo más tonto, mientras un día lanzaba un "mini" mítin entre unos amigos, uno me dijo: "¿Porqué no te afilias a Piratas, coincides en todo?", y dicho y hecho, aquí estoy, creyendo que luchamos por una efectiva transparencia y por la defensa de los derechos de las personas.

Soy una fiel creyente de la democracia, de la transparencia, y de la necesidad de defender los derechos. Mi propuesta, no va encaminada a ser Cap de Llista ya que no dispongo de mucho tiempo libre, pero sí que trabajaré todo lo que pueda para cambiar las cosas y representar a todas las personas que confian en nosotros, siendo un representante y sin imponer, en ningún caso, mi forma de pensar.27
vots
implemented
Proposta (#13): Víctor Rubio Albaladejo
Escrit per Victor85 el 8 Oct 12 a les 15:34.
Tinc 27 anys, sóc enginyer de telecomunicacions i afiliat de PIRATA.CAT des de 2010. Treballo com a project manager en projectes a l'àmbit de la mobilitat, principalment en el desevolupament d'aplicacions per a smartphones per a diferents empreses i administracions públiques.

Col·laboro activament al grup de treball de PIRATA.CAT a L'H. Des del grup de treball de L'H he participat activament en les diferents tasques de difusió de l'ideari pirata a la nostra ciutat, incloent el treball al carrer i a les diferents xarxes socials. Durant les eleccions municipals, també vaig dur a terme les tasques necessàries per formalitzar la candidatura a L'H, configurant les llistes de candidats i ajudant a la nostra interlocutora Laura amb les gestions a la JEZ i als mitjans de comunicació de L'H.

Vaig ser candidat a les autonòmiques de 2010 per Barcelona, a les municipals per L'H i a les generals per Barcelona també. Actualment sóc Vocal de la Junta.

La meva motivació és sencilla: crec firmement en els idearis PIRATA, i no només crec que sigui possible implementar-los sinò que, segons el meu punt de vista, són una solució sostenible als problemes actuals dels diferents nivells d'institucions de l'estat/autonomia/municipi en quant a corrupció, excès de poder i la desalineació total que sembla haver-hi entre la politica i el ciutadà.

I després de dos anys treballant amb tots vosaltres, cada cop estic més segur que ho aconseguirem :-)
18
vots
implemented
Proposta (#14): Thaïs Oliva Frigola
Escrit per tolivaf el 8 Oct 12 a les 15:48.
Tinc 36 anys i sóc de Barcelona, encara que vaig viure molts anys a Girona.

Tinc un Bachelor Business in Administration, sóc diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra, llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat Oberta de Catalunya i tinc un postgrau de Creació d'Empreses de la Universitat de Girona. Actualment estudio un cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances a l'Institut Obert de Catalunya i com ja estava farta d'estudiar anglès estic aprenent noruec.

En els deu anys que porto treballant a la Generalitat he passat per set Departaments diferents i m'he encarregat de tot tipus de tasques. Des de fa quatre anys sóc funcionària de carrera i actualment presto serveis al Departament d'Ensenyament, a l'Institut Obert de Catalunya. Tanmateix, aspiro algun dia a poder canalitzar el meu esperit emprenedor muntant la meva pròpia empresa.

El que més em crida de l'ideari Pirata és l'afany de modernitzar l'Administració i de donar-li una empenta a la democràcia directa fent servir les noves tecnologies.
24
vots
implemented
Proposta (#15): Xavi Vila
Escrit per capita el 9 Oct 12 a les 00:02.
Nascut el 76, Enginyer tècnic en Telecomunicacions. Sóc un dels membres fundadors de Pirates. Secretari General fins el gener del 2012.

Cap de llista de les primeres eleccions (Autonòmiques 2010), membre de la llista de les eleccions municipals (2011) per Barcelona i cap de llista de les generals (2011) per Lleida.
Com avantatge, la meva experiència en aquest àmbit i ser una cara que si es busca per internet, ja hi ha articles de les eleccions prèvies.

Com inconvenient, acabo de tenir un fill i, per tant, el meu compromís en el tema de la campanya no serà, ni de lluny, l'òptim ni previsible, per lo que més que lògic que no sigui el cap de llista si la gent no ho considera adequat.
28
vots
implemented
Proposta (#16): (Tiberio) Jorge Coto Bautista
Escrit per Tiberio el 9 Oct 12 a les 00:05.
Soy un asturiano de 35 años.

He estudiado Historia, aunque he ejercido de muchas cosas, los últimos años de topógrafo. Llevo poco más de un año en Pirates de Catalunya, y en este tiempo he participado sobre todo en el área de Comunicación, publicando varios artículos en el blog como este: http://pirata.cat/bloc/?p=2359

Mi compromiso con Pirates procede principalmente de sus aspiraciones con la democracia directa. Creo que, si bien la democracia directa no puede garantizar que todas las decisiones sean acertadas, al menos sí puede garantizar que la mayoría de las decisiones no se tomarán para que el cuñado de algún político se forre. Y eso es un grandísimo paso adelante.
33
vots
implemented
Proposta (#17): Sergi Jordà Vera
Escrit per sjorda el 9 Oct 12 a les 10:11.
Vallesà de 38 anys, visc en parella i he estudiat fins a 1er d’IT de sistemes, la meva vida professional va de l’electrònica industrial a l’ informàtica passant per diversos camps de sistemes.

Estic a pirates des de poc després dels seus inicis a l’octubre del 2010, he col•laborat amb algunes campanyes també com a candidat al senat.

Els pirates hem de portar les decisions, de la població, sobre aspectes de la nostre vida que ara estan en mans d’interessos d’uns pocs. La transparència i democràcia directa han de ser el moll de l’os Pirata en aquests temps.
Salut i rom!
25
vots
implemented
Proposta (#18): David Arcos
Escrit per DZPM el 9 Oct 12 a les 10:16.
O hai! Soc el David, tinc 28 anys i visc a Barcelona. Vaig estudiar a la FIB-UPC, i soc desenvolupador Python.

Segueixo el moviment pirata des del 2007, atret per les seves posicions respecte al Programari Lliure. Vaig contribuir a la fundació de Pirates de Catalunya al 2010, i des de llavors m'interessa la Transparència i la Participació Ciutadana.

Actualment soc Coordinador de Comunicació i Vocal de la Junta, tot i que he en els darrers dos anys he fet una mica de tot:
- a Comunicació he fet xerrades presencials, entrevistes i contacte amb col·lectius externs, responsable continguts al bloc, estratègia a les xarxes socials, moderador a reunions internes, manteniment del calendari, i tallers de debat per a portaveus.
- a TIC vaig fer la primera versió de la web, configuració i manteniment del bloc, integració automàtica de diferents xarxes socials, seguiment de la presència a Internet, i injeccions intravenoses de RedBull al Dario (és broma xD)
- a Relacions Internacionals: vaig ser delegat a Praga (Assemblea General PPI 2012). He participat a les llistes de correu de PPI, PPEU, PP-Iberoamérica, i de la "Confederación Pirata" espanyola. Mantinc contacte regular amb pirates d'altres països.
- Altres: he participat a les tres campanyes electorals anteriors (des d'entrevistes a recollir avals i encartellar), a les festes, al Congrés d'Arenys, etc.

Com a inconvenient, disposaré de poc temps durant la campanya, així que no podré dedicar tant de temps com m'agradaria.

Salut i rom!
14
vots
implemented
Proposta (#19): Francisco Garrobo
Escrit per fgarrobo el 9 Oct 12 a les 12:26.
Tengo 25 años y soy autónomo. Llevo pensando en Pirata desde 2010, cuando me di cuenta que la política corriente no funcionaba. Siempre me gustó el partido porque no lo considero un partido tan ideológico como herramienta, tiene un fin, y ese es su objetivo. Con el nacimiento del 15M, donde participo activamente, mi colaboración con Pirates no ha ido más allá de estar afiliado, del voto y de hacer campaña personal.

A nivel personal soy codirector del diario online sobre comunicación online FrecuenciaDigital.es y participo en la creación de rLAN (red Libre Abierta Neutral) basada en la red Guifi.Net. Me gano (o lo intento) la vida con ello, y haciendo chapuzas 2.0. Tengo estudios de administración y finanzas en Grado Superior y he trabajado de auxiliar administrativo y auxiliar contable.

Se que hay personas muchísimo más preparadas que yo, y que serán seguramente las cabezas de lista, pero me han animado a que me presente, y creo que si puedo ser una buena ayuda en la lista. Mi compromiso, sea el puesto que sea, será el uso de todo mi tiempo libre (y el que suelo usar para el sueño) a Pirates y a su campaña, donde creo que puedo ayudar bastante. Lógicamente, el 31 de octubre y especialmente el 14 de noviembre, si los sindicatos mayoritarios se apuntan, un servidor estará de Huelga General y de Consumo, y también política, y pienso que deberíamos estarlo todos y el propio partido.
25
vots
implemented
Proposta (#20): Julio Bou Santos
Escrit per JuliBou el 9 Oct 12 a les 12:50.
Hola, sóc enginyer industrial de 58 anys, i porto tota la meva vida professional treballant en projectes TIC. He treballat en l'administració pública (Hospital de Bellvitge i ICS) i en empreses multinacionals TIC (Digital, HP, iSOFT, IBA, ...). En l'actualitat sóc professor col•laborador de la UOC (màsters en SI i processos hospitalaris), i treball com a freelance en consultoria i desenvolupament de projectes en aplicacions web i mobile.
La meva experiència com a pirata, és més aviat curta, 1 any i pocs mesos, però m'ha ajudat a obrir els ulls ja adonar-me que és imprescindible un canvi total en la manera s'ha de fer la política i en la necessitat imperiosa de canviar el sistema caduc actual de representació parlamentària, per un sistema obert, participatiu, plural on les decisions siguin preses per l'opinió i vots de les persones i no dels representants electes.
En aquest poc temps he col•laborat en la recollida d'avals de les generals 2011, vaig participar en la campanya del 2011, he estat vinculat a la Junta en aquest 2012, i he realitzar principalment activitats en el Grup de Programa i en el Grup Territorial del Vallès Occidental .
Estem en una etapa crucial de la història de Catalunya, i crec que des de Pirates és el moment perquè aportem a aquesta societat la frescor d'idees (democràcia, transparència, drets humans, participació, ...) que portem en el nostre portfoli i que cal per a la transformació del sistema polític.

juli
-----------------------------------------
Hola, soy ingeniero industrial de 58 años, y llevo toda mi vida profesional trabajando en proyectos TIC. He trabajado en la administración pública (Hospital de Bellvitge e ICS) y en empresas multinacionales TIC (Digital, HP, iSOFT, IBA,…). En la actualidad soy profesor colaborador de la UOC (masters en SI y procesos hospitalarios), y trabajo como freelance en consultoría y desarrollo de proyectos en aplicaciones web y mobile.
Mi experiencia como pirata, es más bien corta, 1 año y pocos meses, pero me ha ayudado a abrir los ojos y a darme cuenta que es imprescindible un cambio total en la forma en se debiera hacer la política y en la necesidad imperiosa de cambiar el sistema caduco actual de representación parlamentaria, por un sistema abierto, participativo, plural donde las decisiones sean tomadas por la opinión y votos de las personas y no de los representantes electos.
En este poco tiempo he colaborado en la recogida de avales de las generales 2011, participé en la campanya de 2011, he estado vinculado a la Junta en este 2012, y realizo principalmente actividades en el Grupo de Programa y en el Grupo Territorial del Vallés Occidental.
Estamos en una etapa crucial de la historia de Catalunya, y creo que desde Piratas es el momento para que aportemos a esta sociedad la frescura de ideas (democracia , transparencia, Derechos Humanos, Participación, …) que llevamos en nuestro portafolio y que es necesaria para la transformación del sistema político.

julio
38
vots
implemented
Proposta (#21): Joan Rovira
Escrit per joan.rovira el 9 Oct 12 a les 13:13.
Sóc professor emèrit de teoria econòmica a la Universitat de Barcelona. M’he especialitzat entre d’altres en els temes de economia de la salut, mercat i política de medicaments y patents.
Actualment sóc el tresorer de Pirates i participo activament en el grup de programa.
Els meus principals interessos dins del partit són contribuir a acabar el reglament intern i la eventual modificació dels estatuts i assegurar-ne l’aplicació per tal de aconseguir un funcionament del partit que reflecteixi el nostre ideari i al mateix temps sigui àgil i eficient.
Per altra part, crec que hem d’aprofundir en el nostre ideari mitjançant el debat intern i amb altres persones i grups socials, per tal de ser capaços d’explicar i convèncer a la societat de l’ interès de les nostres propostes. Quan a temes concrets estic especialment interessat en els que fan referència a la transparència i al desenvolupament d’instruments amigables per a fer possible la participació ciutadana.
15
vots
implemented
Proposta (#22): Noemi Romero
Escrit per noemiropa el 9 Oct 12 a les 19:45.
Barcelonesa de 32 anys, establerta des de fa 6 a l'Alt Penedès - Gelida, i resident temporal de la comarca del Baix Llobregat. Tècnica en Integració Social i Diplomada en Relacions Laborals amb experiència en projectes de desenvolupament personal, formació i inserció, incorporant les TIC i el programari lliure de manera transversal.

Afiliada a Pirates de Catalunya des del 2011 i candidata pel Senat en les eleccions del 20N.

Em presento com a candidata sense optar a la posició de capçalera per falta de disposició de temps. En tot cas, treballaré per la llibertat de la formació i la informació, la transparència i la democràcia directa.

nOe

Barcelonesa de 32 años, afincada desde hace 6 en el Alt Penedés - Gelida, y residente temporal de la comarca del Baix Llobregat. Técnica en Integración Social y Diplomada en Relaciones Laborales con experiencia en proyectos de desarrollo personal, formación e inserción, incorporando las TIC y el programario libre de manera transversal.

Afiliada a Pirates de Catalunya desde 2011 y candidata por el Senado en las elecciones del 20N.

Me presento como candidata sin optar a la posición de cabeza por falta de disposición de tiempo. En todo caso, trabajaré por la libertad de la formación y la información, la transparencia y la democracia directa.

nOe
11
vots
implemented
Proposta (#23): Miguel Ponce
Escrit per Yogee el 9 Oct 12 a les 20:51.
Catalan de 32 años.

Conozco y me muevo por Pirates de Catalunya desde antes de su fundación pero por motivos familiares mis apariciones son muy esporádicas. Afiliado desde el 2011 (¡¡Gracias Paco!!)

Participe en la recogida de avales del año pasado y de modo activista buzoneando y colgando carteles.

Creo y sueño con la democracia directa y la transparencia.
26
vots
implemented
Proposta (#24): Mercè Marzo
Escrit per Gasela el 10 Oct 12 a les 00:56.
11 semanas y 2 días en Piratas.Cat; casi dos años siguiéndolo... Periodista y profesional de la comunicación hasta hace poco más de 2 años en empresas e instituciones diversas. Estoy reinventándome como emprendedora/empresaria, y lo que me cuesta !!!. http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top

Tengo 50 años, 2 hijos y 1 hija. Vivo en Alella (Maresme), donde soy regidora en la oposición por la agrupación electoral Gent d'Alella www.gentdalella.cat .

Comparto el ideario Pirata; admiro el movimiento y cómo está creciendo en Europa. Quiero ayudar a que crezca aquí. Quiero democracia directa, una nueva Constitución, una nueva Ley Electoral y, sobre todo, más justicia social.

Mantengo cierta prevención sobre mi disponibilidad en estas elecciones y sobre la compatibilidad de ambas "militancias". Pero vamos a hacer camino....
-5
vots
implemented
Proposta (#25): Antonio Quiñonero Martín
Escrit per ToniQMartin el 10 Oct 12 a les 15:32.
Soc un alienígena, no sóc del planeta Terra. A la Terra hi ha molta corrupció, i jo no hi vull participar. Per tant, proposo entrar al parlament per rebatejar el planeta terra i democratitzar-lo, per crear un món a on el que regni sigui la pau i no els reis que es van carregant elefants :)

Per cert, tinc 23 anys i sóc tècnic en microinformàtica i xarxes.

Salut!
33
vots
implemented
Proposta (#26): Aida Regi
Escrit per capita el 10 Oct 12 a les 21:06.
Bona tarda,

M'han animat a presentar la meva candidatura, també :) Bé, doncs em presento:

Sóc l'Aida, tinc 27 anys i sóc enginyera superior en informàtica per la UPC. He estat 5 anys treballant en recerca biomèdica, concretament en el funcionament i l'ADN de les neurones i el sistema neurològic. Degut a la situació i a les retallades en el camp de la recerca, vaig haver de deixar aquesta feina i actualment treballo al departament d'IT d'una empresa dedicada a notícies del mercat de Forex i a monitorització a temps real dels canvis de divises.

Les meves passions són la recerca, la informàtica, i l'esport, concretament la vela lleugera.
En el meu temps lliure dono classes de vela lleugera a tot tipus de persones, especialment a col·lectius amb risc d'exclusió social, com interns de presons, persones amb malalties mentals greus, persones amb molt pocs recursos econòmics i gent amb tot tipus de diversitat funcional, com sords, invidents, paraplègics i tetraplègics.
També he impulsat de manera voluntària un projecte de professionalització i implementació d'eines tecnològiques per a que persones d'aquests col·lectius puguin ser instructors de vela lleugera i puguin accedir al món laboral, millorant així les seves condicions de vida.

Pel que fa a Pirates de Catalunya, hi col·laboro des dels inicis en tot el que puc, organitzant xerrades, cercant avals, escrivint articles... perquè realment crec que només hi ha una manera de canviar les coses: fent-ho.
16
vots
implemented
Proposta (#27): Francisco Cervera Martín
Escrit per FranciscoCerveraMartin el 11 Oct 12 a les 20:37.
Democracia significa "Poder del Pueblo".
Y creo que el siglo XXI, es Pirata. Ha llegado el momento de crear una nueva carta magna, con la que los dirigentes vuelvan a renunciar al poder que se les ha otorgado y el pueblo adquiera mas control sobre su propio destino. Ha llegado el momento de recuperar la Democracia Directa.

Con dicho planteamiento me presento como candidato a cabeza de lista.

La corrupción y la falta de transparencia son los dos mayores problemas de esa cúpula electa. Y es donde debemos actuar, actuando como "infiltrados" de la población para explicar que sucede realmente en cada una de las comisiones.

Sobre mi:
35 años, casado y padre. ;)
Natural de Mollet del Vallès

Trabajo actualmente como camarero en un bar de copas.
Colaboro con diversas listas piratas desde el 2011.
Miembro de 1 asociación sin ánimo de lucro y gestiono el proyecto de creación de "ADEF Baix Vallès" (Associació pel desenvolupament econòmic i formatiu del Baix Vallès.)
Colaboro con entidades a nivel informático en Mollet del Vallès, gestionando blog y incidencias varias :)

Cursé mis estudios de Ingeniería Técnica en informática de Gestión en Universitat de Vic, donde por cierto, ayudé a crear la asociación de estudiantes allá por el 96 y fui miembro del “Consell interuniversitari de Catalunya”. Asqueado tras asistir a mi primera reunión de la misma, renuncié a ambas organizaciones, al ver como de politizadas estaban muchas de las otras asociaciones estudiantiles.
Tengo algunos títulos de postgrado en redes y como formador de formadores.

No ejerzo como informático, ya que no tengo buena capacidad para “tarificar” mi propio trabajo :) Demasiadas veces actúo como una ONG. :P
Disfruto en la detección y resolución de problemas y es por ello que proyecté mi perfil profesional como técnico comercial.

He trabajado desde los 18 años, mientras estudio permanentemente.
De hecho, creo que no se deja jamás de aprender.

He dirigido mis propios equipos comerciales, he sido autónomo, y he creado 2 empresas, que ya no gestiono por culpa de la crisis bancaria.

Colaboro con empresas del sector I+D y mi futuro inmediato pasa por la comercialización de patentes tecnológicas e industriales.

Creo que el conocimiento, debe ser patrimonio de la humanidad.

No soy la mejor opción como cabeza de lista, ya que voy demasiado liado con mis propios proyectos personales. Pero pongo mi voluntad y mi hacer a disposición del partido y de la ciudadanía.

Ya he hecho mis elecciones personales en el SPC. :)

Mi cita personal:
“Los hombres se forjan en el duro yunque del infortunio”.
Sin embargo se, que no debo tomarme las cosas demasiado a pecho, o acabará dándome un ataque cardíaco. Así que no os extrañéis si escucháis o leéis de vez en cuando un extraño comentario.

Llegiu els 7 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 22 Oct 12 at 12:04) >>

Indústria bèl·lica a Espanya  
Escrit per Ferdinand el 5 Jun 11 a les 01:00. Categoria global: Seguretat i Interior. Finalitzada
Espanya és un dels principals productors i exportadors d'armament del món. Una indústria molt lligada a la política i envoltada d'un ambient molt opac, on es prenen decisions d'esquenes a la ciutadania.

Sovint s'ha venut armament, algunes d'elles considerades il·legals a molts països, a països amb dictadures o que no respecten els drets humans. Moltes d'aquestes exportacions es decideixen en reunions interministerials totalment secretes i en un mercat no tan regulat com podria ser el dels aliments.
163
vots
implemented
Proposta (#1): Eliminar les subvencions a l'indústria d'armament bèl·lic
Escrit per Ferdinand el 5 Jun 11 a les 01:00.
Cada any es subvenciona l'indústria armamentística amb diners públics. Molt d'aquest armament, posteriorment, és comprat pel mateix Estat. Pagant-lo dos vegades.

Proposo, doncs, afegir al nostre programa electoral de les Eleccions Generals espanyoles l'eliminació de la subvenció a l'indústria armamentistica amb diners públics. Un Estat no hauria de subvencionar una indústria que crea armes.

Segons la Fundació per la Pau "sólo 5 empresas vinculadas a la industria militar se llevan el doble de dinero [público] al que reciben en conjunto todas las Universidades españolas y el CSIC para I+D civil"
77
vots
implemented
Proposta (#2): Prohibir totalment la venda d'armes a certs països
Escrit per Ferdinand el 5 Jun 11 a les 01:04.
S'estan venent cada any milions d'euros en armes, bona part d'aquests a països amb conflictes bèlics permanents, dictadures o amb incompliments dels DDHH.

Proposo doncs, afegir al nostre programa la prohibició expresa de vendre armes a països que no respectin els drets humans o estiguin en conflictes bèlics permanents.

A més les reunions interministerials on es tracten aquest temes hauran de ser totalment transparents i públiques, retransmeses per tots els mitjans de comunicació públics.
31
vots
implemented
Proposta (#3): Prohibir TOTALMENT la venda d'armes, a TOTS els països
Escrit per kenneth el 10 Jun 11 a les 17:01.
Al vendre armes a paisos en conflicte o zones conflictives, només s'agreuja la situació d'aquests indrets.

Si el veí compra 10 submarins nous, nosaltres en comprarem 15 per si de cas... ja sabem com funciona això.

El problema és encara més greu en llocs amb poca o nul·la democràcia, i be, al final una part vergonyosa del pressupost estatal es converteix en comprar armes per a no emprar-les mai, o en un pitjor cas, emprar-les per a matar innocents.

Mentre hi hagi venda d'armes "legal", hi haurà un mercat de segona mà en circuïts il·legals. Per a acabar amb l'estraperlo d'armes, hem d'acabar primer amb el seu comerç "legal".
81
vots
implemented
Proposta (#4): Apujar els impostos a la producció d'armes
Escrit per gabri3d el 14 Jun 11 a les 11:57.
Una possible mesura per a disuadir la producció d'armament seria apujar els impostos a aquesta indústria, de forma similar a com s'ha fet amb el tabac.

Llegiu els 8 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 16 Oct 12 at 03:33) >>

revisar el canon digital  
Escrit per norbux el 1 Nov 10 a les 09:29. Categoria global: Cultura. Ja portades a terme
En tots els productes on es pot emmagatzemar informació s'aplica el famós canon. Es vulnera la presunció d'inocència, presuposant per endavant que seran emprats per realitzar còpies...
-35
vots
closed
Solució #1: Canviar el seu funcionament
Escrit per norbux el 1 Nov 10 a les 09:29.
Una possible solució seria eliminar el canon sobre els productes verges, i aplicar-lo al producte final, on ja es pagaria un percentatge com a dret de copia (un sol cop). Aquests diners NO serien per empreses, sinó per destinar-los al foment de la cultura i per subvencionar-la des del govern. I així repercutir directament sobre els artistes i sobre la societat.
78
vots
closed
Solució #2: Treure el canon
Escrit per kenneth el 3 Nov 10 a les 23:35.
El canon és absurd, i punt. És com intentar ajudar als pagesos subvencionant els majoristes!!

El que cal és que el ministeri de cultura tingui un pressupost digne, i aquest sigui qui subvencioni a la creació cultural, és a dir, als artistes, sense intermediaris.
-8
vots
closed
Solució #3: Sacar el canon a toda persona física.
Escrit per FranciscoCerveraMartin el 18 Feb 11 a les 02:50.
Eliminar el canon. Y aplicar un canon solamente a las entidades jurídicas, que CON ANIMO DE LUCRO, utilicen canciones, programas o medios audiovisuales. El usuario de dichos medios, debe pasar periodicamente el listado de aquellos programas, canciones, libros y películas al ministerio de cultura para que éste dé la parte proporcional a quien corresponda.

Llegiu els 3 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 12 Oct 12 at 03:50) >>

Donar-nos novament d'alta a PayPal  
Escrit per kenneth el 9 Sep 12 a les 19:54. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Mentre vam tindre la possibilitat de rebre donacions amb PayPal, rebíem quasi un 50% més de diner que en l'actualitat.

Vam decidir fer Boicot a Paypal perquè va congelar els comptes de Wikileaks, però no vam plantejar cap alternativa.

Fa més d'un any d'això. Vam cercar intensament alternatives, i no hi ha cap altre sistema per a rebre diner amb targes de crèdit que permeti rebre el NIF i que operi a l'estat espanyol, que son els requisits legals que tenim, ni un.

Es va obrir una votació com aquesta abans de les eleccions generals, i es van dir un munt de sistemes alternatius, i cap permet aquestes dues condicions obligatòries per llei.

A més a més, de voler ser coherents, també hauriem de fer boicot a Visa i Mastercard, que també van bloquejar les donacions a Wikileaks.

Ha arribat un punt en que pirates de Catalunya té poc més de 1000 € al compte, i aquest boicot ens està fent més mal que bé, doncs l'única forma que tenim de rebre diner és amb donacions per transferències bancàries.

En uns 3 mesos tindrem el sistema de quotes en funcionament, però per a evitar sobrecarregar el tresorer (que com tots és voluntari), només s'enviarà 1 rebut a l'any.

Això farà que molts pirates no puguin posar-se una quota anual tan gran com la suma de quotes mensuals, o sigui, no es podrà donar tant com es podria.

L'unica opció que ens queda per a permetre que la gent pugui col·laborar econòmicament és recuperant un mecanisme més simple per a rebre donacions.


Aquesta votació es tancarà el 7 d'octubre.

[....]
74
vots
implemented
Proposta (#1): Tornar a donar-nos d'alta a PayPal
Escrit per kenneth el 9 Sep 12 a les 19:54.
Tenim diverses despeses i poc diner, no podem permetre'ns aquesta pèrdua d'un 30-40% dels ingressos més temps, doncs ens estem quedant sense diner.
22
vots
implemented
Proposta (#2): No acceptar futures campanyes de boicot a proveïdors sense alternatives viables
Escrit per kenneth el 9 Sep 12 a les 19:55.
No es pot fer boicot a coses de les que no hi ha una alternativa viable per a la majoria dels afectats.
31
vots
implemented
Proposta (#3): Tornar a boicotejar Paypal si en el futur apareix una alternativa més ètica
Escrit per belbosCk el 26 Sep 12 a les 22:03.
Com que no sabem com pot ser el futur i tampoc és normal que Paypal no tingui una competència més ferotge, proposo que si en el futur hi ha una opció més ètica i que sigui tan operativa com Paypal ens hi apuntem i abandonem aquest proveïdor.

Llegiu els 15 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 8 Oct 12 at 19:31) >>

Aumentar el salario base  
Escrit per FranciscoCerveraMartin el 4 Sep 11 a les 11:10. Categoria global: Treball. Finalitzada
El salario mínimo interprofesional se estima que en el 2012 rondará los 657 € http://www.20minutos.es/noticia/1081680/0/salario/minimo/interprofesional/ y que sólo el alquiler de una vivienda y los gastos asociados ya superan esa cantidad.

Según las estimaciones bancarias a la hora de conceder un préstamo, una persona no puede pagar una cuota superior al 40% de su sueldo, ya que debe destinar el 60% a vivir. ( O al menos esa era la teoría)

Actualmente nuestro salario mínimo es el segundo más bajo en la europa de los 15, estando portugal en la peor posición.

Un incremento del salario base complementado por una reducción del salario mínimo interprofesional y medidas anti-intromisión de terceros paises en nuestras empresas, incrementaría el gasto y levantaría la economía.

Se debe poner especial atención a todos aquellos empleos no regularizados por ley. Y luchar de forma activa contra la contratación irregular.
100
vots
implemented
Proposta (#1): Aumentar el salario mínimo hasta 1000 €
Escrit per FranciscoCerveraMartin el 4 Sep 11 a les 11:10.
Aumentar el salario mínimo hasta 1000 € no afectaría a la mayoría de la población, ni a la mayoría de empresarios, que ya cobran o reciben esa cantidad. Pero ayudaría especialmente a aquellos sectores peor pagados, donde los empleados han de hacer hasta 300 horas mensuales para llevarse un salario mínimo, como es el caso de auxiliares de seguridad.
6
vots
implemented
Proposta (#2): Solicitar un certificado de pagos
Escrit per FranciscoCerveraMartin el 4 Sep 11 a les 11:16.
Solicitar un certificado de pagos a las empresas que producen en el exterior, y reclamárles la diferencia de sueldos entre el pagado en el país de origen y el español.
Quizá esto debería ser una medida que debiera ser tratada aparte. Pero ayudaría a que las empresas multinacionales, desestimaran marcharse del país por motivos económicos de sueldos.
94
vots
implemented
Proposta (#3): Estrategia combinada de creación de empleo y aumento de poder adquisitivo
Escrit per kenneth el 5 Sep 11 a les 12:40.
Si evaluamos la cantidad de impuestos directos e indirectos que pagamos (Seguridad Social, IVA, etc...), alrededor del 60% bruto de lo que recibe un trabajador acaba siendo pagado en impuestos.

Dicho esto, las grandes rentas de más de 100M de Euros, tan sólo pagan un 1.5%.

Considerando que la productividad ha crecido en más de un 500% desde el establecimiento de la jornada de 40 horas semanales, propongo:

- Reducción de la jornada laboral de 40 a 35 horas. Esta medida puede suponer una generación de empleo de hasta un 10% de la población activa, reduciendo el paro a la mitad.
- Reducción de los impuestos directos para que las empresas paguen 35 horas en lugar de 40 pero el sueldo neto del trabajador se mantenga. Al disponer de más tiempo libre, mayor confianza en mantener el empleo (menor paro) y el mismo poder adquisitivo, la confianza en la economía aumentará y los trabajadores reactivarán la misma.
- Incremento del tipo impositivo a las SICAV para poder compensar el descenso de tributación debida al descenso de impuestos directos a los trabajadores. Según datos de los inspectores de hacienda, una subida de menos de un 1'5% de los impuestos a las SICAV, sumada a un control efectivo del fraude fiscal de grandes fortunas supondría duplicar el presupuesto del estado.
- Dos años después, se podrían reducir los impuestos directos e indirectos hasta conseguir elevar el poder adquisitivo de un trabajador con salario mínimo al equivalente de 1000 € de salario neto, tras dejar a cero el déficit público. Llegados a este punto, se deberán bajar los impuestos directos e indirectos de las rentas más bajas, con objetivo de erradicar completamente los impuestos indirectos, los más injustos con las rentas más bajas (IVA, gasolina, etc...)
-11
vots
implemented
Proposta (#4): Crear un equipo asesor económico
Escrit per wolffan el 19 Sep 11 a les 09:58.
Los economistas deben ser los que tomen decisiones.

El principal problema actual es que los gobiernos no toman decisiones basándose en las recomendaciones de los economistas, sino que lo hacen en función de intereses políticos o de la opinión publica.

Como parte del ideario deberíamos tener el compromiso de crear un equipo asesor para cada tipo de entorno de decisión y comprometernos ha hacerles caso (siempre que la máxima de cada órgano asesor sea el bien común).

Llegiu els 14 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 8 Oct 12 at 14:32) >>

Eliminación de las subvenciones a Partidos, Patronal y Sindicatos  
Escrit per kenneth el 9 Jan 12 a les 20:03. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Tercera Urna ( http://terceraurna.es ) está solicitando (en actuable: http://actuable.es/peticiones/eliminacion-del-100-las-subvenciones-partidos-pat ronal-y ) la eliminación del 100% de las subvenciones a partidos, patronales y sindicatos.

Texto copiado de la petición:

Frente a la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia en España, que va a suponer una importante merma en la economía de las ya maltrechas clases medias, el gobierno ha mantenido intacto el 80% de los ingresos que perciben los partidos políticos, la patronal y los sindicatos para mantener sus enormes privilegios.Se calcula en más de 3.000 millones de euros (500.000 millones de las antiguas pesetas) los ingresos que estos tres grupos reciben del Estado español. Lo que desde el inicio supuso una evidente brecha en la igualdad de oportunidades entre estos pocos colectivos y el resto de asociaciones y partidos que existen en España, hoy se ha convertido en una lacra que llega incluso a lacerar directamente el crecimiento económico, convirtiéndose en la mejor prueba de que en España existe una clase dirigente que vive completamente al margen de los problemas y de las carencias de los ciudadanos.Con esta petición se pretende contribuir a la eliminación de toda ayuda pública para cualquier partido político, sindicato o asociación profesional.
98
vots
implemented
Proposta (#1): Apoyar la campaña desde Pirates de Catalunya
Escrit per kenneth el 9 Jan 12 a les 20:03.
Apoyar la campaña.
-30
vots
implemented
Proposta (#2): No donar recolzament a la campanya
Escrit per Rom el 17 Jan 12 a les 15:15.
Volem apostar per un sistema polític i democràtic on el finançament dels partits sigui únicament d'origen privat? Volem que l'accés a la política, i per tant a la participació democràtica activa, també depengui del capital privat?

L'Estat* ha de finançar els serveis públics, mitjançant un sistema fiscal just, perquè tots els ciutadans puguem accedir-hi amb total igualtat (és a dir, sense discriminació per raó de sexe, origen, creences, PODER ADQUISITIU, etc.) i garantir així els drets humans de tota la població. Així doncs, igual que la Sanitat, l'Ensenyament, l'Habitatge, etc., la participació en la democràcia, o sigui la participació política de tots els ciutadans hauria de ser igualitària, sense que el poder ecònomic privat pugui generar cap tipus de desigualtat. Eliminar les subvencions públiques a partits va en la direcció oposada.

La crisi econòmica actual va començar amb la liberalització dels mercats amb reduccions dràstiques del control que l'Estat podia exercir sobre l'economia i les empreses del país. A més, això va anar acompanyat de la privatització i externalització massiva d'empreses públiques que s'han convertit en negocis privats. Actualment, aquí a Catalunya i a la gran majoria de països mínimament desenvolupats l'Habitatge, i la Sanitat i l'Ensenyament van pel mateix camí, és un negoci i un luxe, però en cap cas és un dret humà garantit. Ara per ara, l'accés a un habitatge depèn del poder adquisitiu privat; si pots pagar tens sostre, si no pots no.

L'eliminació de les subvencions públiques afavoreix clarament els partits majoritaris que serien capaços de trobar finançament privat molt fàcilment i sobretot aquells que defensen els interessos de les capes socials econòmicament més solvents. Aquesta mesura farà que aquells amb una posició econòmica més avantatjosa tinguin molt més fàcil dedicar-se a la política. Per contra, els partits petits tindrien encara més dificultats que ara. Personalment igualaria la quantia de les subvencions de tots els partits, sindicats i patronals. Si deixem només la possibilitat de donacions privades, deixem la capacitat econòmica dels partits, sindicats i patronal en mans de qui posseixi més capital. En definitiva, crec que aquesta mesura ens perjudica com a partit petit, i beneficia partits majoritaris i patronal.

Deixo aquí un enllaç a la llei Orgànica 8/2007 sobre el finançament públic i privat dels partits polítics: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo8-2007.t2.html Llegint-ho en detall em sembla igual de necessari rebaixar i igualar les subvencions públiques que les privades. Aquestes últimes poden arribar a ser de 100.000€ per any i persona (física o jurídica). Aquestes donacions beneficien els partits que defensen els interessos de qui té aquestes quantitats de diners i perjudiquen els interessos de la gran majoria de la població.

Per més informació sobre la meva visió de la problemàtica, podeu fer una ullada als dos comentaris que he deixat.

*en una democràcia més directa i participativa, l'Estat seria molt més representatiu del poble, o dit en altres paraules, el poble tindria molt més poder sobre les decisions que es prenguessin sobre el seu futur.
60
vots
implemented
Proposta (#3): Extenderlo a las asociaciones vinculadas a partidos políticos.
Escrit per FranciscoCerveraMartin el 23 Jan 12 a les 16:10.
¿Se debería también cortar las subvenciones que reciben las asociaciones vinculadas a los partidos políticos? ¿Vease FAES por ejemplo? http://www.fundacionfaes.org/es/home

Llegiu els 20 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 1 Sep 12 at 11:27) >>

Proposta d'adhesió al llistat de llocs web desobedients amb la Llei Sinde-Wert  
Escrit per gfarrasb el 22 Feb 12 a les 18:00. Categoria global: Cultura. Finalitzada
Des de hacktivistas.net s'ha estat desenvolupant el lloc web següent:
http://www.wertdeenlaces.net/

Fent un copy&paste del que apareix a primera plana, aquest lloc web implementa l'acció següent:

"Se ha elegido una obra con Copyright© de un socio de la SGAE. Animamos a todas a que participen en esta acción: consiste en enlazar o usar su obra sin su permiso y acceder a ser denunciadas por el creador ante la comisión del ministerio de cultura encargada sin proceso judicial de tramitar las denuncias de la llamada Ley Sinde-Wert. A partir del 1 de marzo (día en el que entra en vigor la aplicación de dicha ley) el autor, seguramente molesto en algún momento, nos presentará una denuncia a todas las páginas que hemos enlazado su obra : )"

Veig que el partidopirata.es s'ha adherit també a la iniciativa.

Creieu que pirata.cat s'hauria d'adherir a la iniciativa ?
20
vots
implemented
Proposta (#1): pirata.cat s'adhereix a la iniciativa
Escrit per gfarrasb el 22 Feb 12 a les 18:00.
Afegim una nova entrada al bloc pirata adherint-nos a la iniciativa.
9
vots
implemented
Proposta (#2): pirata.cat dona suport a la iniciativa
Escrit per AlbaLo el 23 Feb 12 a les 10:09.
Pirata.cat dona suport a la iniciativa pero no obliga als seus membres a dur a terme aquesta acció. Tothom qui ho vulgui fer ho farà a títol individual.
A mi m'encanta aquesta iniciativa, pero trobo que potser és molt radical com per a que al partit sencer se'l criminalitzi.
És una idea molt picaresca pero amb el tema de Megaupoad hem guanyat nous simpatitzants (també de mitjans de comunicació) i trobo que fora bó no perdre-ho.
7
vots
implemented
Proposta (#3): Pirata.cat s'adhereix a la iniciativa tot afegint un enllaç a un torrent
Escrit per kenneth el 23 Feb 12 a les 11:37.
D'aquesta forma, només serem vulnerant una llei, la Sinde-Wert. Enllaçar mai no pot ser un crim.

Si se'ns denuncia, seguirem la legalitat vigent, no sense posar-hi el màxim possible de traves a l'administració (veure proposta d'en Fabián Plaza sobre com jugar amb la llei Sinde-Wert).

Per tal que no afecti mai a l'activitat de Pirates, podem fer ús del nom "pirates.cat" enlloc de "pirata.cat", així no s'hauria d'afectar als nostres webs principals (xifrat.pirata.cat i pirata.cat ).

Llegiu els 5 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 23 Feb 12 at 20:17) >>

Representants internacionals de Pirates de Catalunya  
Escrit per muriel el 19 Feb 12 a les 15:59. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
ATENCIÓ: Aquesta idea romandrà a la sala d'espera fins el 22 de febrer perquè els diferents candidats puguin presentar-hi les seves propostes. El període de votació serà del 23 al 29 de febrer de 2012.

Com s'ha parlat a diferents reunions i a les llistes de treball, des del punt de vista estratègic a Pirates de Catalunya li interessa participar activament en el desenvolupament del moviment pirata internacional. En particular, és important coordinar-se amb la resta de partits pirata europeus per a començar a treballar en una campanya conjunta per a les properes Eleccions Europees 2014.

S'ha suggerit la creació del grup de treball per aquest tema però a la vegada s'ha fet palès la necessitat que els representants de PIRATA.CAT que vagin a les reunions o que participin en les discussions de Pirate Parties International (PPI) hagin estat escollits mitjançant el Sistema de Participació Ciutadana (SPC). Aquesta és la votació per escollir aquests representants.

La propera reunió anual de PPI serà del 13 al 15 d'abril i caldria que hi anessin, no els qui tinguin diners per a pagar-s'ho a nivell personal, sinó els representants de PIRATA.CAT que hagin estat escollits al SPC. PIRATA.CAT pot enviar-hi un màxim de 6 delegats.

Les persones interessades a treballar en aquest àmbit i a poder representar Pirates de Catalunya a nivell internacional poden proposar-se aquí posant una petita explicació (disponibilitat per viatjar, idiomes, motivació, experiència prèvia, contactes pirates internacionals, etc).

Els candidats hauran de treure com a mínim el doble de vots a favor que en contra per a poder ser escollits representants. Normalment les assemblees de PPI són obertes, de manera que a títol personal en principi hi podrà assistir qualsevol afiliat de PIRATA.CAT encara que no hagi sortit escollit delegat.
0
vots
implemented
Proposta (#1): Nom del candidat (exemple)
Escrit per muriel el 19 Feb 12 a les 15:59.
Disponibilitat per a viatjar, idiomes, motivació, experiència prèvia, contactes pirates internacionals, etc.
26
vots
implemented
Proposta (#2): Kenneth Peiruza
Escrit per kenneth el 19 Feb 12 a les 19:08.
Participo a les llistes de PPI des de primers del 2010.

Parlo, llegeixo i escric fluidament en anglès, i tracto regularment amb estrangers a nivell negociació.

Al 2010 vaig assistir (telemàticament) a l'assemblea fundacional de PPI (el meu vol es va cancel·lar per les cendres del volcà Islandès :S). Al 2011 hi vaig participar novament de forma telemàtica, aconseguint l'adhesió de PIRATA.CAT a PPI, sent el primer partit no-estatal.

Tinc contactes amb diversos membres de l'actual i l'anterior junta de PPI, principalment d'Alemanya, Suècia, Holanda, Suïssa, Luxemburg i Sèrbia, tot i que el contacte el tinc de quasi tots els representants de partits pirates de PPI.

Recentment hi ha hagut algunes discrepàncies que han fet trontollar la junta de PPI. Tinc tracte regular i cordial amb gent de les dues faccions.

El co-president que va dimitir, Marcel Kolaja, és del Partit Pirata Txec i va demanar que em presentés a la junta de PPI, juntament amb en Thomas Gaul (PP-CH/DE) i n'Aphophis (PP-CH).

Amb l'altre co-president, en Samir Allioui, tinc un tracte molt bo i col·laborem plegats en temes com #megacomplaint.

Personalment trobo que les postures de Pirata.cat casen més amb la branca "germànica" de PPI que no pas amb la Sueco-Anglosaxona, que és més purista i no aplica temes com la democràcia directa/líquida.

En les darreres setmanes he estat participant en la llista EU-PP, que intenta apropar postures dels diferents partits pirates a Europa, ajudar a implantar-se als més nous, coordinar programa electoral i campanya de les eleccions europees, i anar més enllà de la declaració d'Uppsala. (veure crida del PiratenPartei en aquest SPC, i crida d'en Jerry Weyer PP-Luxemburg de crear un European Pirate Party).

A banda dels anomenats contactes, parlo regularment amb l'eurodiputada pirata Amelia Andersdotter, i xatejo de tant en tant amb en Smáry McArthy, de la Icelandic Modern Media Initiative, també membres (observadors) de PPI.

La meva motivació per a anar a aquesta assemblea general de PPI és poder aconseguir el status de ple dret de Pirates de Catalunya a PPI, així com impulsar la creació del European Pirate Party.

Conec bé el funcionament intern de Pirates de Catalunya, l'ideari i els estatuts, crec que això, sumat a la meva participació durant els últims dos anys a PPI, em converteix en un bon candidat per a representar novament a Pirates de Catalunya a l'assemblea general de PPI.
24
vots
implemented
Proposta (#3): David Arcos
Escrit per DZPM el 22 Feb 12 a les 09:26.
Participo a les llistes de PPI des de finals de 2007, i a les llistes de PP-Iberoamerica des de mitjans de 2011. Mantinc un contacte ocasional amb pirates d'arreu del món.

Cap problema amb l'anglès, el faig servir en el dia-a-dia a la feina.

Personalment, els meus interessos principals a l'Assemblea serien:
- Eleccions europees: enfortir vincles amb els partits pirates europeus, de cara a presentar-nos el més conjuntament possible, compartint campanya i programa electoral
- Democràcia directa: millorar relacions amb els partits pirata que la defensen, plantejar la necessitat de compartir codi i know-how per implementar un sistema millor que el SPC actual (i que ho puguin fer servir tots els partits pirates)

No cal que digui que defensaré el que surti decidit al Congrés Pirata, els interessos del partit.

Salut i rom!
21
vots
implemented
Proposta (#4): Muriel Rovira
Escrit per muriel el 22 Feb 12 a les 19:38.
Em preocupa que ara mateix molts dels canvis que ens agradaria portar a terme en la nostra societat ni tan sols són possibles si no es coordinen a nivell internacional. Crec que és una gran oportunitat per a nosaltres els pirates el fet de tenir partits germans arreu del món amb qui ens és més fàcil d'entendre'ns i que hem d'aprofitar per tirar endavant iniciatives conjuntes per tenir molta més força de la que tindríem cadascun de nosaltres per separat. Bàsicament, m'agradaria formar part del grup d'assumptes internacionals de Pirates de Catalunya per poder treballar en aquesta direcció. També penso que mútuament podem enriquir-nos molt de l'intercanvi d'idees i que per aquesta raó també val la pena mantenir un contacte proper amb la resta de partits pirata.

Des que estic a Pirates de Catalunya que m'hi he implicat de ple i he col·laborat en tota mena de tasques (redactant i traduint continguts, elaborant la nova pàgina web, participant en les discussions de funcionament intern, col·laborant amb l'elaboració del programa, contactant afiliats, etc.), i per tant en conec bé el funcionament.

El meu probable trasllat a Berlín properament per motius de feina va fer que no em presentés a la junta però penso que per contra en el cas de representant internacional pot ser un gran avantatge ja que precisament allà és on té el quarter general el Partit Pirata Alemany i la meva implicació amb PIRATA.CAT permetria que pogués fer d'enllaç directe creant un vincle més estret entre els dos partits.

El meu nivell d'anglès tant oral com escrit (comprensió i expressió) és molt fluid, incloent poder fer presentacions o xerrades. L'utilitzo constantment tant a la feina com amb amics.

Fa molt poc que segueixo les llistes del Pirate Parties International ja que m'he començat a interessar en el tema des que hem deixat enrere l'estrès de les campanyes, hem començat a organitzar-nos amb el Congrés, i ens hem plantejat quines noves estratègies volem portar a terme d'ara endavant.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Convocatòria electoral junta de Pirates de Catalunya.  
Escrit per Xavi el 25 Dec 11 a les 19:24. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Apunteu el nom i a quin càrrec opteu com a solució i una explicació de la vostra experiència prèvia.
La votació es tanca durant la propera assemblea general del 14 de gener.

SECRETARI/A GENERAL
- Ser la cara oficial del partit.
- Signar els acords que s'acordin per assemblees.
- Tenir una idea en pla general del que s'està fent i dinamitzar el que no es faci correctament.

SECRETARI/A
- Donar les altes i baixes dels afiliats. Portar el llibre d'actes i d'afiliats al dia.
- Comprovar la legitimitat, en base als nostres estatuts i les lleis vigents, de qualsevol acte o acció que es vulgui realitzar.
- Coordinar-se amb el secretari general i el tresorer.
- Realitzar els tràmits legals del partit.
- En època d'eleccions, coordinar els representants davant les juntes electorals.

TRESORER/A
- Responsable de dur els comptes del partit al dia.
- Publicació sistemàtica dels comptes i documents comptables del partit.
- Validar els moviments econòmic que s'hagi de fer.
- Gestió i control dels pagaments.
- Control de les donacions i altres possibles ingressos.
- Emissió dels certificats i confecció de les declaracions o liquidacions fiscals que correspongui (en coordinació amb Jurídic, el secretari i el secretari general)

VOCALS (Coordinadors)
COMUNICACIÓ
- Coordinar la creació, maquetació, traducció i edició dels articles del bloc.
- Hi ha un equip d'editors per a aquestes tasques
- Coordinar la presència a xarxes socials, community management:

[....]
0
vots
implemented
Proposta (#1): Nom i cognoms - Càrrec al que es presenta
Escrit per Xavi el 25 Dec 11 a les 19:24.
Per què creus que has de ser escollit?
(No voteu a aquest, és un exemple i els seus vots no seran comptabilitzats)
60
vots
implemented
Proposta (#2): Joan Rovira Forns - Tresorer
Escrit per Xavi el 30 Dec 11 a les 18:09.
Joan Rovira, Professor Emèrit d’Economia, Universitat de Barcelona. Professionalment treballo en recerca i consultoria en el camp de la economia de la salut i les polítiques de medicaments per a entitats nacionals i internacionals. Dins de Pirates de Catalunya, a part de fer les tasques de Tresorer, m’agradaria contribuir a concretar i donar a conèixer el nostre ideari en temes de democràcia participativa, transparència i propietat intel·lectual.
33
vots
implemented
Proposta (#3): Candidatura retirada
Escrit per papapep el 2 Jan 12 a les 16:29.
Lamento molt haver de retirar la meva candidatura. Qüestions sobrevingudes d'àmbit personal fan que hagi de replantejar-me, durant una bona temporada, com gestiono el meu temps dins i fora de la feina.
Penso que les altres persones que es presenten són més que vàlides, fet que facilita que no em senti tan malament fent això.
Demano disculpes i agraeixo el seu vot a les persones que m'havien fet confiança i a tothom que participa en aquestes eleccions, candidats i votants.

Josep Sànchez.
53
vots
implemented
Proposta (#4): Kenneth Peiruza Cerdan - Vocal
Escrit per kenneth el 2 Jan 12 a les 17:18.
33 anys, consultor i formador de programari lliure. Activista en defensa d'informació, programari i cultura lliure des del 1996.

Membre fundador de Pirates de Catalunya, coordinador de la primera campanya electoral i actual portaveu de Pirates. Faig cops de mà als grup de TIC i de Comunicació de forma puntual.

Disposo d'una certa llibertat horària gràcies a que treballo com a freelance, i tinc de contactes i experiència en el tracte amb mitjans.

Crec que hem d'intentar aconseguir participació i transparència total al govern, tot preservant els drets fonamentals i l'accés a la cultura.
62
vots
implemented
Proposta (#5): Ester Galimany Guasch - Secretària General
Escrit per ester el 2 Jan 12 a les 18:01.
28 anys, enginyera informàtica.

Vinculada a Pirata.cat des dels seus inicis, he col·laborat en les tres campanyes electorals, sóc membre actiu del grup de pirates de Tarragona.

A més a més d'afiliada a Pirates formo part de l'Associació Hacklabvalls, l'objectiu de la qual és la difusió del programari lliure.
34
vots
implemented
Proposta (#6): Francisco Lloret López-Nieto - Secretari
Escrit per paco el 2 Jan 12 a les 19:07.
Estic a Pirates de Catalunya des dels seus inicis, i he colaborat a les 3 campanyes electorals.

Treballo d'auxiliar administratiu de la Generalitat de Catalunya. Això fa que, encara que no tinc molta flexibilitat horària, tinc tres tardes lliures cada setmana (i dos dies totalment ocupats), per fer gestions.
42
vots
implemented
Proposta (#7): David Arcos - Vocal
Escrit per DZPM el 2 Jan 12 a les 19:11.
27 anys, desenvolupador python.

Membre fundador de PIRATA.CAT, actual coordinador de Comunicació.
-6
vots
implemented
Proposta (#8): candidatura borrada
Escrit per ToniParets el 3 Jan 12 a les 08:38.
borrat!
44
vots
implemented
Proposta (#9): Santi Casas - Vocal
Escrit per santi.casas el 3 Jan 12 a les 09:05.
Un altre tekkie, 44 anys. Terrassenc. Objector de consciència plantat i absolt. Verd. Vaig ajudar a crear Els Verds a Catalunya (fins que se'ls van quedar IC).

De vegades (poques) escric al meu blog: http://vivirconmenos.santicasas.net/

Ferm defensor la democràcia directa i participativa, el que m'ha portat a participar a PIRATA.CAT, donat que és l'únic projecte que veig que te un cert sentit i futur.

No tinc massa temps, però estic disposat a dedicar-hi el poc que pugui (en el que calgui, per això em proposo per a vocal) per a consolidar el projecte PIRATA.CAT.
45
vots
implemented
Proposta (#10): Victor Rubio - Vocal
Escrit per Victor85 el 3 Jan 12 a les 15:18.
Tinc 27 anys, soc enginyer de telecomunicacions i afiliat de PIRATA.CAT des de 2010. Treballo com a project manager en projectes a l'àmbit de la mobilitat, principalment en el desevolupament d'aplicacions per a smartphones per a diferents empreses i administracions públiques.
Col·laboro activament al grup de treball de PIRATA.CAT a L'H. Des del grup de treball de L'H he participat activament en les diferents tasques de difusió de l'ideari pirata a la nostra ciutat, incloent el treball al carrer i a les diferents xarxes socials. Durant les eleccions municipals, també vaig dur a terme les tasques necessàries per formalitzar la candidatura a L'H, configurant les llistes de candidats i ajudant a la nostra interlocutora Laura amb les gestions a la JEZ i als mitjans de comunicació de L'H.
La meva motivació és sencilla: crec firmement en els idearis PIRATA, i no només crec que sigui possible implementar-los sino que, segons el meu punt de vista, són una solució sostenible als problemes actuals dels diferents nivells d'institucions de l'estat/autonomia/municipi en quant a corrupció, excès de poder i la desalineació total que sembla haver-hi entre la politica i el ciutadà.
I després d'un any treballant amb tots vosaltres, cada cop estic més segur que ho aconseguirem :-)
31
vots
implemented
Proposta (#11): Solució #11: Juli Bou - Vocal
Escrit per JuliBou el 4 Jan 12 a les 10:58.
Tinc 56 anys i soc Enginyer Industrial, encara que tota la meva vida laboral ha estat dedicada a sistemes d’informació i gestió (àmbit públic i privat). Encara que l’últim mes no hi estat massa actiu, disposo de bastant temps ja que a la actualitat treballo com a autònom que simultaniejo amb classes a la UOC (sistemes d’informació) i amb tindre cura del meu últim fill (7 anys). Crec firmament que el sistema de partits i la democràcia tal com la vivint actualment esta desfasada i cal un canvi revulsiu en el sistema democràtic i de representació de la ciutadania, i veig que el Moviment Pirata es una oportunitat per poder portar a terme aquests canvis, per la qual cosa vull aportar el temps i el que creieu oportú per ajudar aconseguir-ho. (perdoneu el meu català escrit, encara que nascut a Collserola, vaig ser educat en castellà)
19
vots
implemented
Proposta (#12): Solució #12: Jofre Embun Ors - VOCAL COMUNICACIÓ
Escrit per bgta el 4 Jan 12 a les 20:02.
Jofre Embun, 32 anys, de Barcelona, actualment sóc tècnic informàtic en l’empresa Adamo www.adamo.es

Degut a la meva feina, passo gairebé les 24/7 hores connectat. Al ser força flexible, puc actualitzar continguts i buscar informació gairebé en temps real.

Ara us deixo una mica d’història personal des dels meus inicis a la xarxa...
http://bgta.es/blogger/?p=1583
pass:pirata
11
vots
implemented
Proposta (#13): Joel Cantarero Lecina - TIC
Escrit per joel.cantarero el 10 Jan 12 a les 23:26.
Tinc 25 anys soc estudiant de enginyeria informàtica i telecomunicacions a la UPF, He treballat a Tv3 com a tècnic de sistemes i actualment treballo a telefònica com a operador de sistemes, tinc més de 3 anys d'experiència en aquestes empreses. He trobat que ningú es presenta com a TIC, se que pot ser el lloc on hi hagi més feina però, tinc ganes de que això tiri endavant.No m'anava a presentar per la poca experiència que tinc, però he decidit que si perquè les meves ganes d'aprendre son il·limitades.

Llegiu els 14 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 13 Jan 12 at 19:17) >>

Apoyar la creación de Asociaciones afines al ideario de Pirates  
Escrit per capita el 4 Dec 11 a les 22:31. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Esta votación finaliza el próximo día 25 de diciembre a las 16h.

En las últimas reuniones llevadas a cabo en Riereta se ha propuesto crear una red de asociaciones sin ánimo de lucro afines al ideario pirata. La finalidad de esta medida es mantener activas las reivindicaciones piratas fuera del periodo electoral y sensibilizar a la población.

Estas asociaciones serían completamente independientes a nivel organizativo y ejecutivo de Pirates, pero basarían su actividad en la defensa y la promoción de principios comunes a los nuestros, y su funcionamiento interno se regiría con los mismos estándares de transparencia y democracia directa.

Se proponen las siguientes medidas:
45
vots
implemented
Proposta (#1): Dar apoyo a nivel de infraestructura tecnológica
Escrit per capita el 4 Dec 11 a les 22:31.
Dotar de infraestructura tecnológica: web, listas de correo, sistemas de participación, chat de voz, etc. a las asociaciones de nueva creación hasta que dispongan de los recursos necesarios para mantener su propia infraestructura.
40
vots
implemented
Proposta (#2): Promoción entre afiliados y medios de comunicación
Escrit per capita el 4 Dec 11 a les 22:32.
Ayudar en la promoción de las nuevas asociaciones afines entre afiliados y medios.
31
vots
implemented
Proposta (#3): Ofrecer asesoramiento legal
Escrit per Sol el 4 Dec 11 a les 22:36.
Ofrecer asesoramiento legal.
28
vots
implemented
Proposta (#4): Ofrecer apoyo a nivel de recursos humanos
Escrit per kenneth el 4 Dec 11 a les 22:42.
Ofrecer apoyo en proyectos o campañas puntuales desarrolladas por dichas asociaciones y dar a conocer las necesidades de personal de éstas entre los afiliados de Pirates.

Llegiu els 11 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 13 Dec 11 at 22:16) >>

Programa marc eleccions generals 2011  
Escrit per capita el 31 Oct 11 a les 00:33. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
El text complet està disponible a: https://cat.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.5PbXtk8nQ/latest

Aquest programa es posa en votació a partir de les 00.00h del 31 d'octubre de 2011 fins a les 16:00h del divendres 4 de novembre. Tingueu en compte que això és només el punt d'inici per a un llarg treball després del 20-N i que us demanem que valoreu el text en el seu conjunt, que s'ajusti a l'ideari pirata i sigui adequat per a les pròximes eleccions.

En breu s'obrirà una segona votació per a escollir les propostes dels pirates que aniran a l'apartat "Propostes dels ciutadans".

--

Estructura

Introducció
Ideari
Programa marc
I - Sistema polític i democràcia
II - Transparència
III - Economia, treball i Seguretat Social
IV - Marc de llibertats i drets, dins i fora de la xarxa
V - Cultura
VI - Educació
VII - Patents i drets de propietat intel·lectual
VIII - Salut
IX - Polítiques socials
X - Política exterior i de cooperació
Propostes dels ciutadans


[....]
17
vots
implemented
Proposta (#1): Aprovar el text com programa marc
Escrit per capita el 31 Oct 11 a les 00:33.
El text complet està disponible a: https://cat.piratenpad.de/ep/pad/view/ro.5PbXtk8nQ/latest

Per favor, afegiu esmenes com solucions. Tingueu present que s'ha fet un gran esforç per assolir aquest text entre les persones que s'hi han implicat, cercant vies per desenvolupar l'ideari per donar resposta a les circumstàncies actuals. A més, s'ha pogut participar mitjançant el fòrum (on està tot penjat) durant les últimes setmanes. Tot i així, estem oberts a millores i rectificacions raonades.
33
vots
implemented
Proposta (#2): Esmena a la Solució #1:Parts del programa com a proposta de referèndum
Escrit per kenneth el 31 Oct 11 a les 03:01.
Ideari
I - Sistema polític i democràcia
II - Transparència
III - Cultura (inclou temes d'educació)
IV - Marc de llibertats i drets, dins i fora de la xarxa
V - Patents i drets de propietat intel·lectual

Propostes de Referèndum

Economia, Treball, Sanitat, Educació, Indústria, Medi Ambient, Infraestructures, Polítiques Socials, etc...

Qualsevol punt que no s'inclogui en una interpretació minimalista de l'ideari pirata ha de ser formulada com una proposta de referèndum, que Pirates es compromet a dur al congrés i al senat. A les corts, el vot de Pirates serà determinat per democràcia directa.

Cal formular d'alguna forma "legaloide" que cada X temps després de publicada una nova proposta al sistema de participació ciutadana, si aquesta supera unes determinades condicions (% de vot de suport, participació mínima, etc...) serà elevada a petició de referèndum i petició de vot a les corts.

Plantejant-ho com a proposta de referèndum per petició popular, no ens posicionem respecte l'assumpte i permetem la participació directa de la ciutadania.

Recordeu quin vídeo ha guanyat el concurs d'anuncis: Què votes quan votes? http://fap.pirata.cat/que-votes-quan-votes/
1
vots
implemented
Proposta (#3): Esmena a la solució #1: Afegir menció a la Declaracio dels Drets Fonamentals U
Escrit per capita el 31 Oct 11 a les 14:24.
Quan es parla de "Declaració Universal dels Drets Humans" es té que incloure "i de la Declaració de Drets fonamentals de la Unió Europea, que es la seva trasposició al continent europeu. ".
-19
vots
implemented
Proposta (#4): Esmena a la solució #1: limitar el programa a l'ideari
Escrit per capita el 31 Oct 11 a les 15:48.
Com han dit alguns pirates: deixar el programa de banda, descartar-ne la feina, i continuar endavant amb l'ideari, votant tots els punts a incloure.
-9
vots
implemented
Proposta (#5): Inclusió del femení i els genèrics davant el llenguatge masculinitzant genera
Escrit per belbosCk el 1 Nov 11 a les 13:07.
Estic llegint el programa final i només cal canviar-ho en la intro. Crec que a la resta ja està canviat.

Ja sé que la majoria de Pirates sou nois però, com a dona, em sento exclosa quan el llenguatge no m'inclou.

El tema de la feminització de Pirata.Cat és un tema pendent i mira que nosaltres, en ser un partit col·laboratiu, aconseguim que totes les veus i sensibilitats tinguin visibilitat. Hauríem d'explotar això.

Llegiu els 22 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 4 Nov 11 at 13:15) >>

Votació eslògan principal Generals 2011  
Escrit per Kajuna el 26 Oct 11 a les 16:52. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
###Aquesta votació finalitzarà el 30 d'octubre a les 20.00h###
28
vots
implemented
Proposta (#1): Canvia el sistema, vota't!
Escrit per Kajuna el 26 Oct 11 a les 16:52.
-
-10
vots
implemented
Proposta (#2): Si votes a PIRATA.CAT et votes a tu mateix.
Escrit per Kajuna el 26 Oct 11 a les 17:03.
-
-9
vots
implemented
Proposta (#3): Vota't, vota PIRATA.CAT
Escrit per JaumeReus el 26 Oct 11 a les 21:39.
-
10
vots
implemented
Proposta (#4): El futur és teu, vota't!
Escrit per JaumeReus el 26 Oct 11 a les 21:46.
--
2
vots
implemented
Proposta (#5): Tu ets el futur, vota't!
Escrit per JaumeReus el 26 Oct 11 a les 21:51.
-
-32
vots
implemented
Proposta (#6): Imagina't el teu país, Vota't!
Escrit per JaumeReus el 27 Oct 11 a les 05:49.
M'ha inspirat na Manoli.
-36
vots
implemented
Proposta (#7): Qui vota mana!
Escrit per JaumeReus el 27 Oct 11 a les 08:35.
Inspirat en qui paga mana.
35
vots
implemented
Proposta (#8): Penses diferent? Vota diferent.
Escrit per charlytb el 27 Oct 11 a les 08:59.
La paraula "diferent" es la clau.
-27
vots
implemented
Proposta (#9): Penses diferent?
Escrit per charlytb el 27 Oct 11 a les 09:08.
-------
-20
vots
implemented
Proposta (#10): Vota diferent.
Escrit per charlytb el 27 Oct 11 a les 09:14.
------------
-43
vots
implemented
Proposta (#11): Lladres i corruptes a la presó!
Escrit per DZPM el 27 Oct 11 a les 12:25.
Fem com a Islàndia! Banquers, polítics, empresaris que han robat tot el que han pogut, a la presó!
-19
vots
implemented
Proposta (#12): El Poble mana. El Polític obeeix.
Escrit per AlbaLo el 27 Oct 11 a les 12:29.
Li vaig sentir dir a un sociòleg en una entrevista als matins de TV3 i em va semblar un bon eslògan per a la campanya ja que defineix la democràcia directa molt clarament.
33
vots
implemented
Proposta (#13): Democràcia Directa. Transparència Total.
Escrit per DZPM el 27 Oct 11 a les 12:31.
Son els nostres dos punts forts. I bé, el moviment #15M els va difondre molt.
Som l'únic partit que ho recolza obertament!
-5
vots
implemented
Proposta (#14): Confia en tu mateix. Vota't.
Escrit per AlbaLo el 27 Oct 11 a les 12:35.
Seguint el "vota't" de pirates, he pensat que podem "punxar" una mica als ciutadans per a que es votin a sí mateixos (votant a pirates) i si no ho fan és perque no confien en sí mateixos i confien més en els altres (els polítics) a qui deleguen plenament el poder decisori. A més crec que és un eslògan força positiu i del bon rollu. :P
13
vots
implemented
Proposta (#15): Per una democràcia participativa i transparent.
Escrit per nail2001 el 27 Oct 11 a les 12:57.
La solució #13 m'agrada, però crec que posar-ho separat no queda bé com eslògan.
-22
vots
implemented
Proposta (#16): Cansat de parlar amb una paret. Vota PIRATA.CAT
Escrit per saibott el 27 Oct 11 a les 13:07.
Crec que reflexa molts dels conceptes del partit... des de la transpàrencia fins a la participació.
3
vots
implemented
Proposta (#17): Porta la teva veu al Congrés, vota't!
Escrit per slackfree el 27 Oct 11 a les 13:31.
La democràcia directa és l'aspecte més central del nostre ideari i l'eslògan destaca que un diputat pirata permet als votants tenir veu de veritat al Congrés.
-9
vots
implemented
Proposta (#19): Vota diferent, vota't!
Escrit per bichotll el 27 Oct 11 a les 13:52.
Remarca dos aspectes importants, clars i ràpids.
-3
vots
implemented
Proposta (#20): Millora el sistema, vota't!
Escrit per sseerrggii el 27 Oct 11 a les 13:59.
'Canvia el sistema' em sonava massa anti-sistema, prefereixo 'Millora el sistema'
10
vots
implemented
Proposta (#21): Penses diferent? Vota't!
Escrit per noemiropa el 27 Oct 11 a les 14:07.
Unin varies ja publicades fa dies.
-1
vots
implemented
Proposta (#22): Vull un congrés amb 47 milions de diputats
Escrit per muriel el 27 Oct 11 a les 14:14.
(Estava proposat al pad de banners.)
8
vots
implemented
Proposta (#23): Vols decidir? Vota't!
Escrit per muriel el 27 Oct 11 a les 14:22.
-
-2
vots
implemented
Proposta (#24): Votes, aleshores decideixes.
Escrit per slackfree el 27 Oct 11 a les 16:11.
Com el cèlebre cogito ergo sum de Descartes (pienso, luego existo).
-16
vots
implemented
Proposta (#25): Bota'ls Vota't!
Escrit per marco el 27 Oct 11 a les 16:38.
Ho va proposar algú i m'agrada el sentiment de rabia-descontent.
19
vots
implemented
Proposta (#26): Nosaltres tenim les preguntes. Tú, les respostes
Escrit per charlytb el 27 Oct 11 a les 18:10.
Traducció del slogan berlinés.
-9
vots
implemented
Proposta (#27): Sigues pirata!
Escrit per davidesteve el 28 Oct 11 a les 07:33.
Prescindiria del "vota" per diferenciar-nos dels partits "clàssics" i canviaria l'acció per fes-te o sigues pirata.
-15
vots
implemented
Proposta (#28): A por ellos!
Escrit per davidesteve el 28 Oct 11 a les 07:42.
Un crit de guerra que no demana el vot explicitament
-9
vots
implemented
Proposta (#29): Pirata +1
Escrit per davidesteve el 28 Oct 11 a les 07:59.
Inclusiu
-4
vots
implemented
Proposta (#30): Tu pots decidir canviar la societat
Escrit per vonmanstein el 28 Oct 11 a les 11:20.
Tu pots decidir canviar la societat
-5
vots
implemented
Proposta (#31): La libertad empieza por tu voto
Escrit per vonmanstein el 28 Oct 11 a les 11:25.
La libertad empieza por tu voto
-9
vots
implemented
Proposta (#32): El futuro lo creamos todos
Escrit per vonmanstein el 28 Oct 11 a les 11:31.
El futuro lo creamos todos
-20
vots
implemented
Proposta (#33): 5.000.000 una vergonya!
Escrit per vonmanstein el 28 Oct 11 a les 11:59.
a saco..!!:-)
2
vots
implemented
Proposta (#34): Vols Democràcia? Fes-te Pirata!
Escrit per JuliBou el 28 Oct 11 a les 17:04.
Tenim un desig....Volem democràcia, el que ens donen no ho és... però, Com podem aconseguir el nostre desig?
Fent-nos Pirates
-4
vots
implemented
Proposta (#35): Fes-te sentir. Ara i sempre. Vota Pirata. Vota't
Escrit per Nuwanda el 28 Oct 11 a les 17:41.
Perque no es tracta d'opinar només un cop cada cuatre anys.
-4
vots
implemented
Proposta (#36): Útil es votar per una democràcia directa, transparent i real. Vota Pirata!
Escrit per davidalcantara el 28 Oct 11 a les 17:41.
Es pot evolucionar una mica però es una manera de intentar captar vots de l'anomenat "vot útil" que crec que creixerà molt en favor del PSOE. Es allà on podem captar molts nous votants.
12
vots
implemented
Proposta (#37): PIRATA.CAT. Benvingut a la democràcia real.
Escrit per slackfree el 28 Oct 11 a les 17:47.
Sona força Matrix, oi? :)
-3
vots
implemented
Proposta (#38): No et conformis. Vota Pirata
Escrit per naudor el 28 Oct 11 a les 18:59.
Recordant que el poder de la democràcia recau en el poble i per tant es pot ser exigent.
-6
vots
implemented
Proposta (#39): Penses? Decideixes? Vota PIRATA.CAT
Escrit per HernanT el 28 Oct 11 a les 20:00.
Intentando llamar a la gente a reflexionar sobre nuestra propuesta.
Saludos
-4
vots
implemented
Proposta (#40): Vull més democràcia!
Escrit per kenneth el 28 Oct 11 a les 20:01.
Simple, directe, s'entén, no cal buscar al diccionari què significa i, el millor de tot, ja apareix al vídeo de campanya que tenim al web :)
-1
vots
implemented
Proposta (#41): Ara tu pots decidir, Vota't!
Escrit per DPini el 28 Oct 11 a les 23:38.
Fent referència a la Democràcia Directa
-5
vots
implemented
Proposta (#42): Vols millorar el sistema? Vota't!
Escrit per DPini el 28 Oct 11 a les 23:45.
-
3
vots
implemented
Proposta (#43): Dret a dir. Dret a decidir. Pirates de Catalunya.
Escrit per kenneth el 29 Oct 11 a les 09:47.
S'entén bé i no cal tirar de diccionari per a traduir conceptes com democràcia directa :)
0
vots
implemented
Proposta (#44): Pirates de Catalunya// Do It Yourself
Escrit per belbosCk el 29 Oct 11 a les 11:09.
Aquest seria més encarat a la generació del punk.
-5
vots
implemented
Proposta (#45): Tu votes, tu decideixes// Pirates de Catalunya, el vot que compta
Escrit per belbosCk el 29 Oct 11 a les 11:30.
Seria en dues parts. La primera fa una exposició pamfletària de l'estil "nosaltres parim, nosaltres decidim" però el que realment tanca i remarca la idea és "el vot que compta", que és el que cap partit parlamentari pot dir.
-6
vots
implemented
Proposta (#46): El #El 20N Canvi de Sistema! // Pirates de Catalunya, el vot que compta
Escrit per belbosCk el 29 Oct 11 a les 11:37.
Crec que pot ser interessant per fer un toc d'alerta a l'electorat indignat i a més té una rima interna que el fa fàcil de recordar i és fàcil fer el hashtag #CanvideSistema amb la qual cosa crec que podríem arribar a fer un Trending Topic a Twitter.

i acabaria la sèrie amb això de "el vot que compta", ja que crec que és una idea important relacionada amb la idea de "vot útil". No hi ha vot més útil que aquell que realment compta.

-3
vots
implemented
Proposta (#47): El 43,8% de jovenes pasa de votar.Llego la Hora! Pirata.Cat
Escrit per Niviuq el 30 Oct 11 a les 14:32.
Según encuesta de NC Report 30 julio 2011

Llegiu els 4 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 29 Oct 11 at 11:23) >>

Què fem amb el premi de 1dels50mil.cat?  
Escrit per Kajuna el 18 Oct 11 a les 17:28. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
####Aquesta votació es tancarà el 23 d'octubre a les 20:00 hores####

Hem guanyat un dels premis del concurs 1dels50mil.cat ( http://1dels50mil.cat/guanyadors-i-premis/ ).

Hem d'escollir què fer amb el premi.
-36
vots
implemented
Proposta (#1): Renunciar al premi
Escrit per Kajuna el 18 Oct 11 a les 17:28.
Renunciar a la dotació del premi per donar-la a la Fundació PuntCAT, que la utilitzarà en projectes sense ànim de lucre (alguns d'ells estan relacionats amb l'Ideari Pirata).

http://www.fundacio.cat/obra-social/
-52
vots
implemented
Proposta (#2): Sortejar el premi entre els afiliats de PIRATA.CAT
Escrit per Kajuna el 18 Oct 11 a les 17:29.
Sortejar el premi i que sigui l'afiliat guanyador qui decideixi amb quina de les opcions es queda.
32
vots
implemented
Proposta (#3): Escollir l'ultraportàtil
Escrit per muriel el 18 Oct 11 a les 17:37.
Tenir un ultraportàtil del partit pot ser útil per a utilitzar-lo en presentacions, tallers o tenir-lo a Riereta per quan la gent ve sense ordinador que pugui donar-se d'alta i coses així mentre la resta treballem en altres coses. Pot ser un ordinador que estigui ben configurat per funcionar amb la xarxa de Riereta i el Mumble i que no tinguem problemes per connectar-lo cada cop que ho hem de fer en una assemblea.
-7
vots
implemented
Proposta (#4): Escollir el disc dur
Escrit per Kajuna el 18 Oct 11 a les 17:45.
Escollir el disc dur per emmagatzemar els continguts multimèdia de PIRATA.CAT.
68
vots
implemented
Proposta (#5): Subastar el premi entre qui ho vulgui, i així finançar la campanya
Escrit per kenneth el 18 Oct 11 a les 20:05.
D'aquesta forma podem aconseguir un bons euros per a la campanya. Més que res pq no crec que ens faci falta l'ultraportàtil, doncs quasi tots tenim portàtil...
14
vots
implemented
Proposta (#6): Que alguna cosa vagi per a l'autor del Vídeo
Escrit per belbosCk el 18 Oct 11 a les 21:55.
No sé exactament en què consisteix el premi perquè no sé si la llista que he vist vol dir que ens ho donen tot o que hem d'escollir. Però jo crec que, independentment del que finalment ens vagi bé per al partit i la seu central de Riereta, una part del premi hauria d'anar a l'autor del vídeo.

Com a Pirata.Cat hem aconseguit el puntcat gratuït durant un any i, el que és molt més important, molta visibilitat.

Ara podem fer un munt de notes de premsa enviant els resultats a tots els media, p.e, i encara aconseguir més ressò.
-17
vots
implemented
Proposta (#7): Escollir un dels premis i afegir-lo com a premi del FAP!
Escrit per Kajuna el 19 Oct 11 a les 07:50.
Escollir un dels premis (proposeu quin als comentaris) i afegir-lo com a premi -valgui la redundància- per al guanyador del premi PIRATA.CAT del FAP.

http://fap.pirata.cat/
-20
vots
implemented
Proposta (#8): Sortejar el ultraportàtil entre els qui donin donacions.
Escrit per charlytb el 19 Oct 11 a les 13:03.
Estem curts de diners per a la campanya. Com fan falta donacions, podem donar números "virtuals" per cada 5 euros de donacions, fins a 100 números (i que el guanyador sigui qui coincideixi el seu nombre virtual amb els dos últims números de la ONCE o d'alguna loteria d'una data determinada). Això permetria recaptar 500 euros per a la campanya. Així motivaria a donar, per exemple, 20 eurets, amb els que aconsegueixes 4 números:)

Llegiu els 12 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 24 Oct 11 at 07:05) >>

Regalar samarretes pirates  
Escrit per kenneth el 11 Oct 11 a les 19:58. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Què us sembla regalar samarretes pirates a aquells qui han suat més per a aconseguir que ens podem presentar? Sense ells, les nostres candidatures no serien possibles...

Cada samarreta ens costa 4.6 € IVA inclòs, i es vendran de forma que es paguin a elles mateixes i fem una mica de calaix....
23
vots
implemented
Proposta (#1): Regalar samarretes a tots els caps de llista
Escrit per kenneth el 11 Oct 11 a les 19:58.
Regalar samarretes als caps de llista per tal que quedin ben guapos a les fotos i vídeos.
72
vots
implemented
Proposta (#2): Regalar samarretes als "campions" de recollida d'avals a cada província
Escrit per kenneth el 11 Oct 11 a les 19:59.
Sense ells, no hauria estat possible entregar els avals requerits per la nova LOREG.
-7
vots
implemented
Proposta (#3): Esmena a la Solució #2 A Barcelona regalar-ne 4
Escrit per kenneth el 15 Oct 11 a les 12:53.
Doncs hi ha molta més gent i calia 7 cops més avals que a Tarragona, 8 més que a Girona i 13 més que a Lleida.

-18
vots
implemented
Proposta (#4): Donar (donacíó) de 2 samarretes als caps de llista
Escrit per davidesteve el 15 Oct 11 a les 13:48.
A canvi que es comprometin a lluir-les en públic en els seus actes en públic. :)

Llegiu els 4 comentaris o proposeu una solució (latest comment the 19 Oct 11 at 00:18) >>

Ley de Referéndums vinculantes  
Escrit per kenneth el 23 Jun 11 a les 00:30. Categoria global: Participació ciutadana. Finalitzada
En España no hay ningún mecanismo para poder convocar un referéndum vinculante por parte de la población.

Esto impide a la ciudadanía poder ejercer su soberanía, por lo que debe ser subsanado.
132
vots
implemented
Proposta (#1): Adaptar el modelo suizo de referéndums a nuestro marco legal
Escrit per kenneth el 23 Jun 11 a les 00:30.
Algo parecido a lo que existe en suiza, dónde un 2% de la población puede convocar un referéndum vinculante sobre lo que se les antoje.

Cito: "Para llevar a cabo cualquier cambio en la constitución es obligatorio aprobarlo mediante un referéndum; para realizar cualquier cambio en una ley se puede solicitar la celebración de un referéndum. A través de referendos, los ciudadanos pueden impugnar cualquier ley votada por el Parlamento Federal y, por medio de iniciativas, introducir enmiendas a la constitución federal, lo que hace de Suiza el estado del mundo más próximo a una democracia directa."

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_Suiza

Pueden convocar un referéndum para reformar la constitución, retirar una ley, reformarla o presentar una nueva ley con tan sólo 100.000 firmas en un lugar con menos de 6 millones de votantes... eso equivale a unas 750.000 firmas en España...

Con eso podemos colar cualquier iniciativa que tenga un extenso apoyo popular, y de este modo se podría conseguir el resto de puntos.

Mientras no podamos solicitar estas leyes, que no se pueden solicitar mediante una Iniciativa Legislativa Popular, se intentará apoyar a campañas que promuevan cambios legales en esta dirección.

¿Qué os parece?

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

2 Next >>