IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades
Idea #206: Programa electoral 25N

bug La votació d'aquesta proposta ha finalitzat el 19 November 12.
Escrit per capita el 29 Oct 12 a les 21:30. Categoria: Pirates de Catalunya. Projecte vinculat: PIRATA.CAT. Estat: Finalitzada
Raonament
Aquesta votació serveix per acabar de confeccionar el programa electoral de Pirates de Catalunya.

Es basa en aquest esborrany: https://xifrat.pirata.cat/commons/sites/default/files/programa_eleccions_catalu nya_2012__121029a.pdf I aquest document d'esmenes i propostes recollides al fòrum: https://xifrat.pirata.cat/commons/sites/default/files/esmenes_02.pdf

Si us plau, ***reviseu i voteu*** TOTES les esmenes. Si una opció us resulta neutral, empreu l'opció corresponent. Això es prega per garantir la representativitat de les votacions.

Reviseu també els comentaris al final. Els pirates hi poden afegir informació addicional.

Té dues fases:
* Del dia 30 al 1 (19:00): termini per noves esmenes (inicialment ja s'inclouen les proposades a https://xifrat.pirata.cat/forum/categories/programa-25n )
* Del dia 1 (19:00) a 7 (23:00): termini de votació.

===============
Normes per les esmenes
===============
* Han de ser contextualitzades i justificades. No es pot proposar una mesura concreta sense afegir-hi el context necessari.
* Han de ser competència de la Generalitat o que es puguin assolir.
* Han d'indicar-se a quines línies corresponen o a partir de quina línia s'afegeixen.
* El títol ha de seguir l'estructura "[Esmena] Afegir/modificar/esborrar/moure (línies) - (títol opcional)"
* Som conscients que l'esborrany té errors gramaticals, així que us preguem no els indiqueu com solucions (no cal votar aquests errors) sinó com comentaris. Gràcies!
Etiquetes: en podeu posar diverses separant-les amb comes: (cap)

29
vots
implemented
Proposta (#1): Aprovar l'esborrany com programa marc
Escrit per capita el 29 Oct 12 a les 21:30.
El text complet està disponible a https://xifrat.pirata.cat/commons/sites/default/files/programa_eleccions_catalu nya_2012__121029a.pdf I el de les esmenes i propostes recollides al fòrum a: https://xifrat.pirata.cat/commons/sites/default/files/esmenes_02.pdf

Per favor, afegiu esmenes com solucions. Tingueu present que s'ha fet un gran esforç per assolir aquest text entre les persones que s'hi han implicat, cercant vies per desenvolupar l'ideari per donar resposta a les circumstàncies actuals. A més, s'ha pogut participar mitjançant el fòrum (on està tot penjat) durant les últimes setmanes. Tot i així, estem oberts a millores i rectificacions raonades.
-30
vots
implemented
Proposta (#2): [Esmena] Modificar (línia 278)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:28.
Canviar "Sistema Polític i Participació ciutadana" per "Participació ciutadana".

---
Comentari del grup de programa: "Creiem que el concepte inicial es més ampli"
-13
vots
implemented
Proposta (#3): [Esmena] Afegir (línia 183)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:29.
Open Data hauria de ser un requisit indispensable per al govern de Catalunya per així poder fer un autèntic control ciutadà.

---
Comentari del grup de programa: Creiem que ja està inclòs a la nova redacció (línies 171-183).
-20
vots
implemented
Proposta (#4): [Esmena] Moure (línies 131-135 a 277)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:32.
Que es pugui accedir de manera lliure, simple i gratuïta a qualsevol informació, dades i documentació generada en projectes subvencionats amb diners públics, sempre respectant la privacitat i la protecció de les dades de caràcter personal. Cal que tot el coneixement que es generi gràcies a fons públics sigui obert i per a tothom.

De III Transparència a IV Patents

---
Comentari grup programa: no es veu justificat aquest canvi de lloc.
-12
vots
implemented
Proposta (#5): [Esmena] Moure (línies 154-167 a 245)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:34.
Promoure l'estalvi en infraestructures tecnològiques mitjançant l'ús de programari lliure, que per una banda garanteix la seguretat en el tractament de les dades personals i alhora fomentarà la creació d'empreses dedicades al seu suport.

De III Transparència a IV Cultura

---
Comentari grup programa: no es veu justificat aquest canvi de lloc.
21
vots
implemented
Proposta (#6): [Esmena] Afegir (línia 183)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:36.
Qualsevol contracte de sector públic, i qualsevol factura ha de ser a l’abast amb només un click.

---
Comentari grup programa: Creiem que el esperit d’ aquest punt ja està inclòs al programa.
6
vots
implemented
Proposta (#7): [Esmena] Afegir (línia 281)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:37.
Comentari grup programa: En part s’ha inclòs al 282-286.
---

Catalunya i Espanya necessita una nova Constitució. El segle XXI necessita una constitució del segle XI per dibuixar un projecte de futur que millori substancialment les
oportunitats vitals de totes les persones que hi viuen. Proposem la creació del Consell de Mil, tres-cents anys després de l’abolició, el 15 de Setembre de 1714, del Consell
de Cent a Barcelona, la primera cambra democràtica creada a l’actual estat espanyol i la institució més representativa dels ciutadans i les ciutadanes des de el segle XIII.

Proposem prendre Islàndia com a exemple en el procés per a la redacció de la nova Constitució:

convocar a la participació primer a 1.000 persones triades a l’atzar per presentar els nous principis sobre els quals ens volem regir. El que va ser el seu “National Forum” serà el nostre “Consell de Mil”, que triaria després a un grup reduït de persones -25 a Islàndia- que vulguin participar en la redacció final de la Constitució atenent exclusivament al seu criteri personal; hagin reunit el suport de més de l’1% de la
població i donant a tothom durant la campanya l’oportunitat de presentar-se i explicar les seves posicions. Tindre durant tot el procés els documents a la vista, oberts a comentaris, millores i propostes.
14
vots
implemented
Proposta (#8): [Esmena] Afegir (línia 304)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:39.
Aquest organisme independent, defensor dels drets dels electors, garantirà que tots els partits formalitzen de manera clara i comparable el seu“compromís electoral” (programa)

---
Comentaris grup program: es parla d'un organisme observador que vetlli pels drets dels electors.
18
vots
implemented
Proposta (#9): [Esmena] Afegir (línia 304) - continuació de #8
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:40.
Farà arribar a tots els electors la totalitat de la propaganda electoral, de manera que s’estalviï les remeses individualitzades dels partits parlamentaris a càrrec de l’estat, es distribueixi també la propaganda dels partits extraparlamentaris.

---
Comentaris grup program: es parla d'un organisme observador que vetlli pels drets dels electors.
22
vots
implemented
Proposta (#10): [Esmena] Afegir (línia 304) - continuació de #8 i #9
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:40.
Disposarà d’una base de dades, fàcil i accessible, on hi haurà ben ordenada i sistematitzada tota la informació disponible sobre el compliment d’aquests compromisos, per tal que els ciutadans i les ciutadanes puguin avaluar si s’han complert.

---
Comentaris grup program: es parla d'un organisme observador que vetlli pels drets dels electors.
-18
vots
implemented
Proposta (#11): [Esmena] Afegir (línia 305)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:41.
Ampliar el derecho electoral a todo ciudadano que viva y trabaje en Catalunya, y a sus familiares directos que dependan de él.

---
Comentari grup programa: Caldria definir en més detall que s ́enten per viure i treballar a Catalunya
-17
vots
implemented
Proposta (#12): [Esmena] Afegir (línia 390)
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:42.
Creació de una entitat publica que gestioni las empreses de economia de be comú, i en funció de la nota que obtinguin, reducció dels impostos que han de pagar aquestes empreses.

---
Comentari grup programa: Potser son mesures prou particulars i concretes que no deurien incorporar-se a un
programa ampli com es aquest, i que en les que caldria mes discussió.

Comentari administrador: no es parla d'enlloc més d'economia de be comú. S'hauria de contextualitzar i explicar què és.
-19
vots
implemented
Proposta (#13): [Esmena] Afegir (línia 390) - II
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:43.
Una proporció justa entre el salari mínim i màxim, i posar un límit al accés a propietat privada són molt bones mesures para repartir la riquesa i reactivar la economia.

---
Comentari grup programa: Potser son mesures prou particulars i concretes que no deurien incorporar-se a un
programa ampli com es aquest, i que en les que caldria mes discussió.

Comentari administrador: en part relacionada amb l'anterior.
-15
vots
implemented
Proposta (#14): [Esmena] Afegir (línia 390) - III
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:44.
En aquest capítol proposo afegir els serveis públics es carregui d’una forma en benefici del poble, no a las empreses grans. Així es pot pujar l’ocupació. També proposo afegir "qualsevol activitat comercial ha de servir en benefici de la comunitat catalana."

---
Comentari grup programa: Potser son mesures prou particulars i concretes que no deurien incorporar-se a un
programa ampli com es aquest, i que en les que caldria mes discussió.
-1
vots
implemented
Proposta (#15): [Esmena] Afegir (línia 390) - IV
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:45.
Eliminació de taxes als emprenedors fins a que comencin a tindre beneficis.

---
Comentari grup programa: Potser son mesures prou particulars i concretes que no deurien incorporar-se a un
programa ampli com es aquest, i que en les que caldria mes discussió.
-11
vots
implemented
Proposta (#16): [Esmena] Afegir (línia 390) - V
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:45.
Como primer paso para un programa de contabilidad centralizado , y para tener más control y poder casar las facturas de unos y otros hacer que todas las facturas se
generen en un servidor central de la administración.

---
Comentari grup programa: Potser son mesures prou particulars i concretes que no deurien incorporar-se a un
programa ampli com es aquest, i que en les que caldria mes discussió.
-2
vots
implemented
Proposta (#17): [Esmena] Afegir (línia 483) - nou capítol sobre sanitat
Escrit per capita el 30 Oct 12 a les 00:47.
X - UNA SOLUCIÓ PER LA SANITAT PÚBLICA

---
Comentari grup programa: Potser son mesures prou particulars i concretes que no deurien incorporar-se a un
programa ampli com es aquest, i que en les que caldria mes discussió.

El capítol de la sanitat passaria per una profunda discussió de la conveniència del model català (principalment concertat, amb alta privacitat de la provisió) versus models
amb més pes de la provisió pública. I del cost d’ aquest model concertat i la poca transparència (cas cafè amb llet)
Cal tornar a replantejar la provisió pública d’una Asistencia primària de qualitat com un deure pel Govern i un dret del ciutadà.
---

-Coordinar la tarja sanitària catalana amb las de la resta del Estat, de manera que qualsevol català pugui tramitar sense problemes la seva medicació i que la seva història clínica estigui disponible a tots els centres de salut del Estat.
-Propugnar la mateixa solució a la resta de Europa perquè qualsevol ciutadà europeu pugui se tractat amb diligencia a la totalitat dels centres mèdics de la Unió.
-Una vegada aconseguides les dos anteriors propostes, simplificar i reordenar el sistema administratiu de la sanitat catalana, per fer possible el cobrament dels serveis a la resta de administracions espanyoles i europees, que ara mateix majoritàriament es perden.
-16
vots
implemented
Proposta (#18): [Esmena] Modificar (282) - La nova Constitució
Escrit per scarrionf el 30 Oct 12 a les 18:48.
Treure de la frase "Catalunya" i deixar-la així: "Espanya necessita una nova Constitució"

---------
Crec que ens hem de centrar en aconseguir una nova Constitució partint del model actual de convivènvia. La Constitució és a nivell de tot l'Estat i demanar una nova Constitució per Espanya ja inclou Catalunya. Si es volgués demanar (o no) una Constitució diferent per Catalunya es faria en un altre bloc del programa.
28
vots
implemented
Proposta (#19): Afegir (390)
Escrit per Markohs el 30 Oct 12 a les 19:59.
Creo que es importante por endeudamiento irreversible al que nos están sometiendo:

Posicionar el ideario pirata en contra de las ayudas por parte del estado a los bancos que no sean sistémicos, y promover la liquidación de los bancos no viables, haciendo que los inversores privados asuman sus pérdidas, en lugar de nacionalizar la deuda.

La no liquidación de estos bancos es inadmisible ya que parece que solo se hace para no dañar la imágen de los dirigentes políticos que han estado involucrados en su gestión. Parce que el FMI ya ha apuntado en esta dirección y nuestros políticos se han hecho los longuis.

EDIT: Dado que mi idea original, era sobre modificar el ideario pirata, y eso requeriría de más discusión y votación, Reformulo mi propuesta para someter a referendum vinculante los rescates bancarios en españa. Puesto que esta campaña es para las elecciones catalanas sería pedir que la Generalitat pidiese el referendum al estado español.

Los mecanismos de liquidación bancarios ya están articulados en las leyes españolas, y son justos en la medida en que los depositarios son los primeros en recuperar su dinero, y los accionistas, los últimos. Esto es de justicia ya que en el sistema capitalista en el que estamos las inversiones privadas no están garantizadas y pueden arrojar ganancias o pérdidas, y los inversores han de asumir esto, la alternativa no es nacionalizar las pérdidas y privatizar las ganancias como se está haciendo.

Así propongo realizar un referendum con un texto similar a: "¿Debe España inyectar dinero público en bancos con necesidades financieras substanciales para evitar su quiebra o debe liquidar estas entidades tal como está previsto en la ley?"
30
vots
implemented
Proposta (#20): [Esmena] Modificar (línia 15)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:08.
Canviar "que respectin els Drets Humans" per "que respectin l'ideari pirata i els Drets Humans".
16
vots
implemented
Proposta (#21): [Esmena] Modificar (línies 17 a 22)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:13.
Redacció alternativa:

El que diferencia Pirates de Catalunya d'altres partits és que el seu objectiu és transformar el sistema polític mitjançant transparència total i participació directa de la ciutadania en els processos de pressa de decisions mitjançant mecanismes com referèndums vinculants (democràcia directa), iniciatives populars i altres.
24
vots
implemented
Proposta (#22): [Esmena] Modificar (línies 51 a 55)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:20.
Redacció alternativa (després de "reglament del partit"):

El resultat de la votació es reflectirà proporcionalment en la dels representants pirates a la institució corresponent. És a dir, no es limitaran a votar l'opció majoritària, excepte que només hi hagi un sol representant, sinó que traslladaran la distribució dels vots al SPC mitjançant l'aplicació d'un algoritme o fórmula preestablerts.
33
vots
implemented
Proposta (#23): [Esmena] Modificar (línies 193 i 194)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:24.
Redacció alternativa:

Educació: Defensem un sistema educatiu que incentivi la creativitat, la curiositat intel·lectual, l'autodirecció, la responsabilitat social i la cooperació, basat en models de refèrncia com Finlàndia i en constant diàleg obert amb la comunitat educativa, pares i alumnes.
33
vots
implemented
Proposta (#24): [Esmena] Afegir (línia 210)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:27.
Nou punt:

Impulsar polítiques que permetin avançar cap un model econòmic basat en el coneixement i el R+D+i, fugint del model amb el que s'ha produit la situació de crisi actual.
28
vots
implemented
Proposta (#25): [Esmena] Afegir (línia 305)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:29.
Nou punt:

Vot en blanc computable.
37
vots
implemented
Proposta (#26): [Esmena] Afegir (línia 377)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:36.
Nou punt:

* Revisió de totes les retallades (en sanitat, educació, etc.) i increments recaptatoris (euro per recepta, taxes universitàries, impostos sobre el turisme, etc.) de la última legislatura i inici de període de consulta i decisió per referèndum per mantenir-los, retirar-los o reestructurar-los, cas per cas.
28
vots
implemented
Proposta (#27): [Esmena] Modificar (línies 383-384)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:40.
Redacció alternativa:

"les clàusules d’interès aplicades als contractes hipotecaris basats en EURIBOR i LIBOR (http://pirata.cat/bloc/?p=3161), la dació en pagament, etc."
29
vots
implemented
Proposta (#28): [Esmena] Modificar (línia 449)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:41.
En comptes de "sistemes de vigilància electrònica" que hi digui "sistemes de vigilància electrònica, d'ús únicament per ordre judicial".
29
vots
implemented
Proposta (#29): [Esmena] Afegir (línia 378)
Escrit per dario el 1 Nov 12 a les 18:48.
Nou punt:

* Auditoria pública, oberta a la ciutadania, de la despesa de les institucions i aplicar mesures d'estalvi sense afectar a la ciutadania mitjançant:

** l'ús de programari lliure en les institucions,
** revisió de contractes actuals i presentació a concurs públic l'oferta de serveis bàsics com telefonia, electricitat, etc.
** estalvi i control del consum energètic,
** reducció d'actes institucionals,
** etc.
29
vots
implemented
Proposta (#30): [Esmena] Afegir (línia 379)
Escrit per mecania el 1 Nov 12 a les 18:54.
Lluitar pels (o garantir els) drets de la ciutadania, com persones i consumidors, davant de les conseqüències de la crisi econòmica.
33
vots
implemented
Proposta (#31): [Esmena] Modificar (línia 71)
Escrit per beavies el 2 Nov 12 a les 18:16.
Aclarir significat de DUDH ja que és el primer cop que surt al text i el lector pot desconèixer de què fa referència.
13
vots
implemented
Proposta (#32): [Esmena] Modificació (línies 338-341)
Escrit per capita el 2 Nov 12 a les 22:34.
Canviar:
338-341 En conseqüència, Pirates de Catalunya defensa el dret a l’autodeterminació de Catalunya i de tots els pobles i creu que tots els sistemes polítics han de respectar i reconèixer els sentiments i aspiracions identitàries i oferir vies democràtiques per a que es manifestin i tinguin una concreció política i institucional.

Per això:
338-341 En conseqüència, Pirates de Catalunya defensa el dret del poble català a votar en referèndum si vol l’autodeterminació de Catalunya, així com la de la resta dels pobles i creu que tots els sistemes polítics han de respectar i reconèixer els sentiments i aspiracions dels pobles i oferir vies democràtiques per a que es manifestin i tinguin una concreció política i institucional.
27
vots
implemented
Proposta (#33): [Esmena] Modificar (líneas 282-284)
Escrit per Zopokx el 3 Nov 12 a les 10:27.
Creo que las palabras clave en esta ocasión (proceso constituyente) pueden ser bastante importantes, por ello propongo:
---------------------
Cambiar:
Catalunya i Espanya necessiten una nova Constitució. Proposem prendre Islàndia com a exemple en el procés per a la redacció de la nova Constitució i donant a tothom l’oportunitat de presentar i explicar les seves posicions

Por:
Catalunya i Espanya necessiten una nova Constitució. Posant a Islàndia com exemple, proposem la redacció d'una nova Constitució mitjançant un procés constituent, que doni l'oportunitat a tots de presentar i explicar les seves posicions.


Duplicades


Comentaris
Galaena wrote on the 30 Oct 12 at 12:34
Hola,

He vist que l'esborrany té alguns errors gramaticals i ortogràfics. Em disposava a indicar-los en forma de comentari com dieu més amunt però he pensat que no sobrava preguntar si no hi hauria una manera més eficient i menys feixuga d'indicar-los.

Dit això, em plantejo: per quins processos de correcció i revisió passarà el text en un futur? Cal que ens preocupem de les faltes i de l'estil en aquest punt o ja hi ha qui se n'ocupa més endavant?

Gràcies!

capita (Administrator) wrote on the 30 Oct 12 at 14:06
El document passarà pel grup de comunicació, que tindrà dos dies per correccions i maquetació (amb ajuda del grup de creatius).

Si trobeu faltes, som conscients que hi ha algunes, comenteu-lo i així avancem feina :)

Si hi ha alguna esmena d'estil, per millorar una frase, ho podeu posar com esmenes. Tot i que, mentre mantinguin el sentit original, tampoc hauria de ser pas problema si alguna es fa als comentaris.

Gràcies!

Galaena wrote on the 31 Oct 12 at 10:12
Hola i gràcies per la resposta.

Us llisto a continuació alguns errors que he detectat. No són tots però considero que els de tipus ortotipogràfic, estil, etc. ja sortiran en la posterior revisió. També he anotat una frase que no entenc per veure si algú la pot reformular, ho faria jo però és que no sé a què es refereix!

Capçalera (tot el document): “2012l” no és correcte, canviar-ho per “2012”
Línia 18, “es la democràcia directa”: falta l’accent a “es”, canviar per “és”
Línia 20: falta la preposició “de” davant de “transformar”
Línia 21: “pressa” no és correcte, canviar per “presa”
Línia 25, “en els que”: “els” es refereix a sistema, canviar per “el”
Línia 34: “Cóm” és incorrecte, canviar-ho per “Com”
Línia 37: “elegits” es refereix a persones, canviar per “elegides”
Línia 38, “en la pràctica”: la locució és incorrecta, canviar per “a la pràctica”
Línia 42: “votats” es refereix a persones, canviar per “votades”
Línia 157: “en front” no és correcte, canviar per “enfront”
Línia 186: “triada” no és correcte, canviar per “tríada”
Línia 188: “triada” no és correcte, canviar per “tríada”
Línia 205: “ad-hoc” no és correcte, canviar per “ad hoc”
Línia 229, “...llicències lliures que implementin el currículum de totes les assignatures”: aquesta frase no s’entén
Línia 335, “la idea de que”: el “de” aquí no és correcte, canviar per “la idea que”
Línia 347: “cóm” és incorrecte, canviar-ho per “com”
Línia 361: “enfrontar-la” no és adequat, millor “afrontar-la”
Línia 403: “enfrontar-se a aquests problemes” no és adequat, millor “afrontar aquests problemes”

Sol (Administrator) wrote on the 1 Nov 12 at 21:05
Solució #8: Actualmente la legislación estatal prohibe esto, no puede aplicarse por tanto a nivel catalán.

Solució #11: si se refiere a familiares directos que dependan de él, primero deberíamos aclarar que deben ser mayores de 18 años y residentes en Catalunya. Estaría mejor enfocado si se pidiera el derecho a voto de todos los residentes en Catalunya mayores de edad.

Solució #12: aunque me gusta, considero que debería estar incluido en un apartado mayor sobre economía, sacado de contexto no lo entenderá nadie que no haya participado en el debate previo.

Solució #13: aunque me gusta, no es competencia de la Generalitat.

Solució #15: CUIDADO. Se abriría una brecha legal, bastaría con abrir empresas cada año para poder evadir impuestos. La idea inicial no es mala, pero necesita mucho más desarrollo. Por otro lado, tampoco es competencia de la Generalitat...

Solució #16: ya existe, desde 2008.

poqueque wrote on the 2 Nov 12 at 11:42
Si us plau, corregiu el link a Solució #1: Aprovar l'esborrany com programa marc

DZPM (Moderator) wrote on the 2 Nov 12 at 12:08
@poqueque fet, gràcies per l'avís!

JuliBou wrote on the 2 Nov 12 at 18:46
Comentarios a enmiendas
Solució #28 - OJO : Si aceptamos al enmienda, aceptariamos el texto "Que els organismes públics vetllin per a què els sistemes de vigilància electrònica, d'ús únicament per ordre judicial, respectin els drets fonamentals, i actuar d’ofici en cas d’incompliment" . se puede entender que aceptamos que el resto de sistemas de vigilancia electronica no respeten estos derechos"

Solució #19 - Propone modificar el ideario pirata, y no se si esto es objeto del programa electoral. Además solicita el cierre de bancos. Tengo dudas sobre la indefensión de la familias de la Caiza de Catalunya o BVankia, si perdieran todos sus ahorros por este tipo d emedidas.

JuliBou wrote on the 2 Nov 12 at 18:56
Solució #17: Afegir un capitol sosbre SITEMA SANITARI

No estamos en tiempo físico para redactar un capitulo entero sobre el sistema sanitario con el nivel de detalle y concreción que haría falta. Al no incluir el borrador dicho capítulo, se han recibido enmiendas , pero puede ser que estas no sean lo suficiente significativas para definir el posicionamiento de PIRATES DE CATALUNYA.
Mi postura personal: O hacemos un capítulo nuevo, se redacta con expertos, incluyendo todos los temas (concertación (hospitalaria, primaria y pruebas funcionales), financición del sistema, retalladas, salarios profesionales y gestores, equidad en los servcios que recibe la población, cartera de servicios, profesionalización d e los gestores, doble aseguramiento, futura privatización del ICS, ...)y se somete a votación, o prefiero no poner nada en este programa electoral.

Gasela wrote on the 2 Nov 12 at 19:40
Comentari de Sol a la Solució #8
Es tracta d'incloure aquesta mesura en una Llei electoral catalana. La ILP que es va presentar al Parlament fa uns 3 anys ja ho contempla: http://www.lleielectoral.cat/web/docs/proposta_ilp.pdf


Nuwanda wrote on the 3 Nov 12 at 10:39
Una cosa que no te res a veure amb les esmenas. Encara que las eleccions son al Parlament de Catalunya, i aquí tots al menys entenem el català, espero que quant el text sigui oficial, també hi hagi versió en castellà per als nouvinguts. ;)

Zopokx wrote on the 3 Nov 12 at 10:50
Añado solución #33 :D

mecania wrote on the 3 Nov 12 at 15:12
@Nuwanda, oi tant. Ja saps que som bi-tri-lingües :)

carlos1377 wrote on the 3 Nov 12 at 17:22
en solución 32 y todas sobre las que se hable del derecho de los pueblos a la autodeterminación hacer mención explícita a la Vall d'Aran.

Ender985 wrote on the 6 Nov 12 at 20:36
Algunes errades ortogràfiques més:

157 es menciona TIC per primera vegada, però es definex a 313
342 per a (posa només "pe a")
347 com (que està amb accent)

I respecte a l'esmena 21, s'hauria de reescriure que actualment és una frase de 3 línies sense pràcticament ni una coma, o hi posa "mitjançant" dues vegades seguides. S'hauria de fer més llegible, per exemple

"El que diferencia Pirates de Catalunya d'altres partits és
que el nostre objectiu és transformar el sistema polític. Per a aconseguir-ho, proposem utilitzar mecanismes com la transparència total i la participació directa de la ciutadania en els processos de presa de decisions, a través de referèndums vinculants (democràcia directa), iniciatives populars i altres."

tot i que crec que caldria reescriure alguna de les frases per a fer-ho més entenedor.

A part d'això, felicitats a l'equip que ha escrit el programa, perque és collonut!

pinger wrote on the 7 Nov 12 at 05:51
Sobre la Solució 15, no es pot deixar la cual està aqui, s´ha de definir un valors que vam comentar al forum, básicament, pagar a partir de que et puguis guanyar la vida amb la teva feina, a partir de 1000-1500 euros al mes de beneficis.

Us convido a ampliar el debat a https://xifrat.pirata.cat/forum/discussion/330/economia#Item_4


Markohs wrote on the 7 Nov 12 at 13:32
Como autor de la propuesta #19, la he modificado para convertirla en una propuesta de referendum, no incorportarlo al ideario pirata,m que sería otro proceso independiente.

Respecto a las liquidaciones bancarias, están plenamente articuladas en las leyes españolas, que garantizan que quien recibirá su dinero de vuelta primero serán los depositarios, y en última instancia si queda dinero, los accionistas. Creo que es una proposición realista y que evita males mayores, al fin y al cabo si la empresa/banco fuese viable, no los habría financiado ya de hecho algúna otra institución financiera? Da la impresión de que se les regala dinero para alargar su agonía, y su saqueo.

Un vídeo interesasnte sobre el tema sobre el que no se hasta que punto es veraz la información que se formula, es este:

http://www.youtube.com/watch?v=NgxVUzWl7tM&feature=share

Aunque en última instancia debería un comité de personas versadas sobre el tema, auténticos técnicos independientes, verificar la viabilidada de cada liquidación, y si es deseable o no.

pautax (Administrator) wrote on the 7 Nov 12 at 21:35
En la solución 11 no hace falta, a mi modo de ver, aclarar la edad de los familiares con derecho a voto, ya que la actual legislación lo da por hecho. Tampoco que sean residentes, ya que el hecho de vivir y trabajar en Catalunya lo aclara mucho mejor.
La solución 11 se basa directamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los artículos 1º, 2º y 6º, que todos nuestros afiliados deben conocer y que, creo, no admite demasiadas lecturas al respecto. Por lo que debo entender que, como el resto de las formaciones políticas o países firmantes de dicha declaración y sin ánimo de menosprecio a la ideología de ningún compañero, una cosa es hablar y otra fichar.

pautax (Administrator) wrote on the 7 Nov 12 at 21:46
En la solución 17 pensé que, a falta de una propuesta sanitaria más desarrollada, podía, por lo menos, introducir algo que todo viajero catalán echa en falta.
En estos momentos, excepto si es catalán, cualquier ciudadano español que enferme fuera de su comunidad puede ser tratado sin ningún problema, ya que su historia clinica y la medicación que toma están compartidas.
Lo primero que pensé es que un partido como el nuestro debería defender poder compartir esos archivos para el bien de su ciudadanía.
El problema no reside, como algunos podrían imaginar, en una política nacionalista sino que, según tengo entendido, la sanidad catalana utiliza un sistema completamente distinto al de los demás.


Post your comment
Contingut sindicat