IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades

Ideas in development Aquestes són les noves idees que s'han tramès sobre Pirates de Catalunya i que estan pendents de la validació del moderador abans d'anar a l'àrea de "idees populars".

Elecció del portaveu del partit  
0/3
Aprovacions
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:40. Categoria global: Pirates de Catalunya. Pendent de moderació
Com indiquen els nostres Estatuts, l'Assemblea General ha d'elegir el nou portaveu del Partit. Ella o ell serà la cara pública del partit davant els mitjans de comunicació.

Aquesta elecció s'haurà de realitzar segons els nous Estatuts i Reglament aprovats per l'Assemblea General, i que estan en segona ratificació (en cas de no aprovar-se, aquesta votació seria anul·lada en no figurar en els anteriors Estatuts).

Els Estatuts i Reglament indiquen que:

- El portaveu del Partit serà elegit d'entre els afiliats i pels afiliats, simpatitzants i amics verificats.

- Per poder ser candidat s'haurà de presentar sol·licitud formal per escrit a la Coordinadora Administrativa o l'Òrgan gestor que realitzi les seves funcions en aquest moment.
a. La sol·licitud serà personal.
b. Es considera electe el candidat que hagin obtingut el major nombre de vots.
c. La resta de candidats es consideren "Portaveus de Reforç", sempre que hagin obtingut un nombre de vots més gran que zero.

- La durada mínima del mandat del Portaveu del partit és de tres mesos, i la màxima serà d'un any.

- El portaveu del Partit i els portaveus de Reforç formaran part, automàticament, del Grup Tècnic de Portaveu i comunicació.

- El portaveu del Partit serà membre, de ple dret, de la Coordinadora General.

El reglament de renovació de càrrecs per a aquest juny (https://pad.pirata.cat/renovaciocoordinadora) indica el següent:


[....]
0
vots
closed
Solució #1: Nom del candidat/a
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:40.
Aquí hi heu de posar l'experiència prèvia, motivació, etc...

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Eleccions a la Coordinadora Administrativa del 2015  
0/3
Aprovacions
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:24. Categoria global: Pirates de Catalunya. Pendent de moderació
Com indiquen els nostres Estatuts, la Junta Directiva s'ha de reonovar un cop l'any, però el 19 de gener es va prorrogar la mateixa durant 6 mesos, fins a l'Assemblea General de juny (https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/281/).

Aquesta elecció s'haurà de realitzar segons els nous Estatuts i Reglament aprovats per l'Assemblea General, i que estan en segona ratificació (en cas de no aprovar-se, es realitzarien segons indiquen els Estatuts actualment vigents).

Els Estatuts i Reglament indiquen que:

- Els membres de la Coordinadora Administrativa seran elegits d'entre els afiliats i pels afiliats, simpatitzants i amics verificats.

- Seran elegits mitjançant vot lliure i secret d'entre tots els membres del partit que es postulin per a això:
a. Un coordinador general.
b. Un coordinador territorial.
c. Un secretari.
d. Un tresorer.
e. Un nombre imparell de vocals que s'acordaran en l'Assemblea General en què es convoquin eleccions a la Coordinadora. Aquest criteri es prendrà perquè el nombre total de membres sigui imparell.

- Per poder ser candidat s'haurà de presentar sol·licitud formal per escrit a la Coordinadora Administrativa o l'Òrgan gestor que realitzi les seves funcions en aquest moment.
a. La sol·licitud serà personal.
b. Haurà de contenir el càrrec, o càrrecs, al qual s'opta.
c. Es consideraran electes els candidats que hagin obtingut el major nombre de vots en cada un dels càrrecs, mentre que en vocals seran els més votats fins a completar el nombre a triar.
d. La resta de candidats es consideren "suplents", sempre que hagin obtingut un nombre de vots més gran que zero.

[....]
0
vots
closed
Solució #1: Nom del candidat/a (càrrec/s als quals opta)
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:24.
Aquí hi heu de posar l'experiència prèvia, motivació, etc...

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Projecte 2016: Segona aprovació del nou Reglament de Pirates de Catalunya  
0/3
Aprovacions
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:04. Categoria global: Pirates de Catalunya. Pendent de moderació
Com indiquen els nostres Estatuts i Reglament vigents a dia d'avui, les modificacions del Reglament han de ser aprovades, novament, per l'Assemblea General, tres mesos després de donar-los el primer vistiplau.

Després de les votacions realitzades durant febrer i març per l'Assemblea (http://projecte2016.pirata.cat/), aquests són els Estatuts definitius: http://projecte2016.pirata.cat/wp-content/uploads/2015/03/reglamento.pdf

Final de la votació: 14 de juny a la mitjanit
0
vots
closed
Solució #1: Aprovar el nou redactat del Reglament
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:04.
Ratificació del text votat del 30 de març al 12 d'abril amb el nou Reglament.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Projecte 2016: Segona aprovació dels nous Estatuts de Pirates de Catalunya  
0/3
Aprovacions
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:02. Categoria global: Pirates de Catalunya. Pendent de moderació
Com indiquen els nostres Estatuts i Reglament vigents a dia d'avui, les modificacions dels Estatuts han de ser aprovades, novament, per l'Assemblea General, tres mesos després de donar-los el primer vistiplau.

Després de les votacions realitzades durant febrer i març per l'Assemblea al Projecte 2016 (http://projecte2016.pirata.cat/), aquests són els Estatuts definitius: http://projecte2016.pirata.cat/wp-content/uploads/2015/03/estatutos.pdf

Final de la votació: 14 de juny a la mitjanit
0
vots
closed
Solució #1: Aprovar el nou redactat dels Estatuts
Escrit per fgarrobo el 27 May 15 a les 02:02.
Ratificació del text votat del 2 al 14 de març per l'Assemblea amb els nous Estatuts.

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Contingut sindicat