IdeaTorrent

Sala d'espera Sala d'espera
Votacions Votacions
En desenvolupament En desenvolupament
Finalitzades Finalitzades

Ideas in development Aquestes són les idees ja portades a terme de Pirates de Catalunya.

Requisits de FUNCIONAMENT INTERN de confluencies a les Eleccions Catalanes 2015  
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:41. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per establir quins són els requisits mínims en relació al FUNCIONAMENT INTERN de la confluència que Pirates de Catalunya posarà sobre la taula en les reunions amb altres partits o grups per tal d'explorar la seva participació en possibles confluències de cara a les Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 27/09/2015.

Els tres tipus de vots s'interpretaran així:
- verd/positiu -> el punt hauria de ser requisit imprescindible per a entrar en una confluència
- taronja/neutre -> seria desitjable que el requisit hi fos, però no és imprescindible
- vermell/negatiu -> no cal que el punt formi part dels requisits mínims, tot i que sempre podrà proposar-se posteriorment dins les directrius de la confluència si es decideix tirar endavant amb aquesta

Es consideraran aprovats els punts que obtinguin > 50% de vots positius (respecte el total de vots emesos).

Aquestes condicions (FUNCIONAMENT INTERN + OBEDIÈNCIA DELS DIPUTATS I ROL DEL PROGRAMA + PUNTS PROGRAMÀTICS) han de servir per a que, dins del marc de relacions amb altres partits que estableix el reglament intern (Article 32) [1], els impulsors de la iniciativa puguin identificar punts d'encontre o de conflicte, i establir si és possible desenvolupar una proposta de manifest bàsic o línies de funcionament intern i programa per la confluència, amb la que els afiliats a Pirates de Catalunya puguin estar-hi d'acord.

Les diferents propostes de participació en confluències s'hauran de presentar en qualsevol cas a l'Assemblea General un cop desenvolupades, que decidirà per cadascuna d'elles per separat si vol participar-hi en les condicions negociades o no.

Aquesta votació romandrà oberta del 15/06/2015 al 20/06/2015, ambdós inclosos.

[1] http://projecte2016.pirata.cat/wp-content/uploads/2015/03/reglamento.pdf

[....]
27
vots
implemented
Proposta (#1): Primàries Obertes
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:41.
La ciutadania té dret a triar als seus representants amb la major llibertat possible però el marc legal actual no ho permet. Es vota a partits, no a persones. Per això defensem la realització de primàries obertes a tota la ciutadania, sense assignació de contingents per partits o organitzacions.

A més, creiem que tota persona amb càrrec dins de la coalició (portaveus, coordinadors...) han de ser escollits de la mateixa manera.
33
vots
implemented
Proposta (#2): Transparència de la confluència
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:08.
Des de Pirates de Catalunya creiem que qualsevol candidatura de confluència ha de ser transparent amb la ciutadania, tant en les despeses de campanya, com en les negociacions (en tot allò que no afecti a l’estratègia de la coalició), o en els salaris dels i les diputades una vegada passades les eleccions, entre molts altres aspectes.
34
vots
implemented
Proposta (#3): Transparència dels càrrecs
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:10.
Exigir un compromís formal per part dels candidats a donar accés públic a tota la informació que rebin i que no sigui confidencial per llei, i a informar amb detall de totes les seves activitats com a diputat o que puguin suposar un conflicte d’interès amb la seva funció de diputat.
25
vots
implemented
Proposta (#4): Codi ètic dels càrrecs i la candidatura
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:10.
Exigir un compromís formal dels candidats a acceptar un codi ètic, cobrar el sou de diputat que assigni l'assemblea de la candidatura i cedir la resta a un fons que es gestionarà d’acord al que decideixi la mateixa assemblea. En cas de governar, aquest codi ètic hauria de ser la base dels sous de la legislatura.
30
vots
implemented
Proposta (#5): Assemblea virtual
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:14.
En tots els processos de la confluència (elaboració del programa, debats, manifestos, escollir candidats...) s'ha de garantir la participació remota i asíncrona. L'obligatorietat de tenir disponibilitat geogràfica o temporal entorpeix una participació ciutadana realment democràtica, ja que nomes una petita part de la població disposa d'aquesta disponibilitat incondicional.

Si volem traslladar la democràcia participativa a la població és important que la confluència permeti a l'assemblea ciutadana el debat i l'elaboració de textos oberts a la xarxa, dins d'uns terminis raonables, i no tan sols la ratificació o oposició al que es decideixi en assemblees presencials.
22
vots
implemented
Proposta (#6): Assemblea de Pirates de Catalunya part integral de l'assemblea de la coalició
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 21:44.
Els afiliats de les organitzacions que donen suport formaran part directament de l'Assemblea ciutadana de la confluència, sempre que estiguin verificats amb el seu DNI mitjançant registre voluntari al sistema de participació que es proposi. Aquest haurà de contemplar la participació directa dels afiliats de Pirates de Catalunya, així com d'altres col·lectius, amb la única condició que no permeti a cap persona votar més d'una vegada ni que algú extern als col·lectius pugui registrar-se sense control.
29
vots
implemented
Proposta (#7): Visibilitat de les organitzacions que en formen part
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 22:19.
La confluència haurà d'explicar clarament a la ciutadania, qui la forma i quines son les organitzacions que en formen part, per motius de transparència.

La visibilitat de les organitzacions es podrà fer efectiva mitjançant diverses estratègies (logo, nom...), ja que segons la situació serà mes adequat fer-ho d'una manera o d'una altra, però sempre en igualtat de condicions, sigui de la mida que sigui l'organització.

Tot el que tingui a veure amb el nom de la candidatura, papereta, logotip... s'ha de decidir de la manera més àmplia possible i en assemblea pública.
18
vots
implemented
Proposta (#8): Endeutament
Escrit per muriel el 14 Jun 15 a les 05:37.
Per tal de garantir la seva independència, la confluència no es podrà endeutar per tal de fer front a les despeses de campanya.

Llegiu els 4 comentaris o proposeu una solució >>

Requisits OBEDIÈNCIA DIPUTATS+ROL PROGRAMA en confluències a les Catalanes2015  
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:47. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per establir els requisits en relació a l'OBEDIÈNCIA DELS DIPUTATS I ROL DEL PROGRAMA de la confluència que Pirates de Catalunya posarà sobre la taula en les reunions amb altres partits o grups per tal d'explorar la seva participació en possibles confluències de cara a les Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 27/09/2015.

Els tres tipus de vots s'interpretaran així:
- verd/positiu -> el punt hauria de ser requisit imprescindible per a entrar en una confluència
- taronja/neutre -> seria desitjable que el requisit hi fos, però no és imprescindible
- vermell/negatiu -> no cal que el punt formi part dels requisits mínims, tot i que sempre podrà proposar-se posteriorment dins les directrius de la confluència si es decideix tirar endavant amb aquesta

Es considerarà aprovat el punt que obtingui mes vots sempre i quan superi > 50% de vots positius, sinó es considerarà que totes dues propostes son rebutjades.

Aquestes condicions (FUNCIONAMENT INTERN + OBEDIÈNCIA DELS DIPUTATS I ROL DEL PROGRAMA + PUNTS PROGRAMÀTICS) han de servir per a que, dins del marc de relacions amb altres partits que estableix el reglament intern (Article 32) [1], els impulsors de la iniciativa puguin identificar punts d'encontre o de conflicte, i establir si és possible desenvolupar una proposta de manifest bàsic o línies de funcionament intern i programa per la confluència, amb la que els afiliats a Pirates de Catalunya puguin estar-hi d'acord.

Les diferents propostes de participació en confluències s'hauran de presentar en qualsevol cas a l'Assemblea General un cop desenvolupades, que decidirà per cadascuna d'elles per separat si vol participar-hi en les condicions negociades o no.

Aquesta votació romandrà oberta del 15/06/2015 al 20/06/2015, ambdós inclosos.

[1] http://projecte2016.pirata.cat/wp-content/uploads/2015/03/reglamento.pdf

[....]
-5
vots
implemented
Proposta (#1): Obediència a l'assemblea dels càrrecs electes + programa NO vinculant
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:47.
Els candidats s'han de comprometre a votar el que els digui l'assemblea de ciutadans si són escollits diputats. Hauran de comprometre's formalment a fer debats i votacions obertes a tota la població sobre els temes que hagin de votar al Parlament i a votar ells segons el resultats d'aquestes votacions ciutadanes. En el cas que la coalició tregui més d'un diputat, aquests votaran al Parlament proporcionalment al que hagi votat l'assemblea. [Si el 10% de l'assemblea vota A, el 60% vota B, i el 30% s'absté, de 10 diputats, 1 votarà A, 6 votaran B, i 3 s'abstindran.]


Com que els diputats escollits votaran el que els digui l'assemblea ciutadana, el programa electoral no serà vinculant. Les propostes substantives que la confluència decideixi posar en el programa es consideraran temes que els eventuals diputats es comprometen a impulsar, però condicionats sempre a l’aprovació per democràcia directa, és a dir, als debats i votacions prèvies obertes a tots els votants del territori al que afecti.
30
vots
implemented
Proposta (#2): Obediència a l'assemblea dels càrrecs electes +programa vinculant modificable
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:17.
El programa electoral de la candidatura no ha de ser tancat però serà vinculant. L'assemblea ha d'establir un sistema de participació ciutadana perquè es pugui sol·licitar la modificació de qualsevol punt del programa electoral, de manera senzilla, i es voti sobre el mateix amb resultat vinculant per als diputats.

A més, els candidats s'han de comprometre a votar el que els digui l'assemblea de ciutadans si són escollits diputats. Hauran de comprometre's formalment a fer debats i votacions obertes a tota la població sobre els temes que hagin de votar al Parlament, fins i tot dels punts de programa per si volen activar el procés de referèndum, i a votar ells segons el resultats d'aquestes votacions ciutadanes. En el cas que la coalició tregui més d'un diputat, aquests votaran al Parlament proporcionalment al que hagi votar l'assemblea. [Si el 10% de l'assemblea vota A, el 60% vota B, i el 30% s'absté, de 10 diputats, 1 votarà A, 6 votaran B, i 3 s'abstindran.]

Afegiu un commentari o proposeu una solució >>

Requisits PUNTS PROGRAMÀTICS per confluències a les Eleccions Catalanes 2015  
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:51. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
Votació per establir quins són els requisits mínims en relació als PUNTS PROGRAMÀTICS que Pirates de Catalunya posarà sobre la taula en les reunions amb altres partits o grups per tal d'explorar la seva participació en possibles confluències de cara a les Eleccions al Parlament de Catalunya el proper 27/09/2015.

Els tres tipus de vots s'interpretaran així:
- verd/positiu -> el punt hauria de ser requisit imprescindible per a entrar en una confluència
- taronja/neutre -> seria desitjable que el requisit hi fos, però no és imprescindible
- vermell/negatiu -> no cal que el punt formi part dels requisits mínims, tot i que sempre podrà proposar-se posteriorment dins les directrius de la confluència si es decideix tirar endavant amb aquesta

Es consideraran aprovats els punts que obtinguin > 50% de vots positius (respecte el total de vots emesos).

Aquestes condicions (FUNCIONAMENT INTERN + OBEDIÈNCIA DELS DIPUTATS I ROL DEL PROGRAMA + PUNTS PROGRAMÀTICS) han de servir per a que, dins del marc de relacions amb altres partits que estableix el reglament intern (Article 32) [1], els impulsors de la iniciativa puguin identificar punts d'encontre o de conflicte, i establir si és possible desenvolupar una proposta de manifest bàsic o línies de funcionament intern i programa per la confluència, amb la que els afiliats a Pirates de Catalunya puguin estar-hi d'acord.

Les diferents propostes de participació en confluències s'hauran de presentar en qualsevol cas a l'Assemblea General un cop desenvolupades, que decidirà per cadascuna d'elles per separat si vol participar-hi en les condicions negociades o no.

Aquesta votació romandrà oberta del 15/06/2015 al 20/06/2015, ambdós inclosos.

[1] http://projecte2016.pirata.cat/wp-content/uploads/2015/03/reglamento.pdf

[....]
37
vots
implemented
Proposta (#1): Dret a decidir-ho tot
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 16:51.
Els Pirates creiem que la sobirania del poble implica que els ciutadans tenen el dret a decidir sobre tot el que els sembli convenient, mitjançant processos transparents i participatius des de l'inici: establiment de prioritats respecte d'altres temes, debat inicial, formulació de propostes i esmenes, nou debat i decisió final.

[Respecte aquest punt, cal recordar la votació que es va realitzar al gener de 2015: https://xifrat.pirata.cat/ideatorrent/idea/283/ ]
37
vots
implemented
Proposta (#2): Drets humans i llibertats
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:01.
La candidatura de confluència ha de tenir els Drets Humans com a principi bàsic d'actuació, i cap de les seves actuacions o posicionaments podrà anar mai en contra dels mateixos.

Preservar la presumpció d'innocència, la privacitat, la llibertat d'expressió, dintre i fora d'Internet i que la lluita contra la delinqüència i el terrorisme sigui compatible amb els drets i llibertats de la Declaració Universal dels Drets Humans, seran pilars bàsics.

No acceptarem cap llei que pretengui emmordassar la ciutadania en el seu dret a la lliure expressió i reunió.
36
vots
implemented
Proposta (#3): Participació ciutadana
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:02.
Un dels principis de Pirates de Catalunya és la participació directa de la ciutadania a les institucions. És bàsica l'ampliació de les lleis de participació perquè la ciutadania pugui presentar iniciatives al Parlament, siguin debatudes de manera obligatòria i, si reuneixen determinades condicions, puguin ser sotmeses a consulta popular en cas de ser rebutjades pel ple, amb resultat vinculant.
36
vots
implemented
Proposta (#4): Transparència a l'administració
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:03.
En cas d’aconseguir accedir a la presidència, la transparència de la confluència ha de ser assumida per la Generalitat. President/a, consellers/es i càrrecs de confiança hauran d’actuar de manera transparent, tant en reunions, com referent a sous i càrrecs, fent públics els contractes de la Generalitat amb empreses, denunciant els que incloguin clàusules contràries a la transparència, i facilitant a la ciutadania l’accés a tota la informació disponible.
21
vots
implemented
Proposta (#5): Auditoria Ciutadana
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:03.
Si la candidatura de confluència accedeix a la presidència, ha de facilitar que la ciutadania analitzi el deute de la Generalitat i, fins i tot, reclami judicialment la responsabilitat de la part del deute adquirit per l’equip de govern anterior que consideri il·legítima. Per a això, es permetrà que associacions com l’Auditoria Ciutadana del Deute puguin accedir a tota la informació necessària.

Si una auditoria ciutadana detectés indicis d’irregularitats, la Generalitat els assistirà en la mesura del necessari perquè es puguin redactar informes amb validesa jurídica. S’aportarà el treball i la cooperació de la Generalitat i els seus treballadors per a aquesta labor, i en el cas de ser necessari, es contractarien serveis externs de consultoria per poder completar els informes jurídics sobre aquestes irregularitats.
20
vots
implemented
Proposta (#6): Societat de la informació
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:06.
La candidatura haurà de fomentar la societat en xarxa, una major taxa de penetració d'Internet, més banda ampla i connexions simètriques. Treballarem per a que Internet sigui un mitjà de comunicació tan universal com la ràdio o la televisió avui dia.

Pretenem que la neutralitat a Internet sigui un requisit d'obligat compliment, ampliant la difusió i l'ús d'aquest medi arreu de tot el territori, tant en àmbits privats com públics, i que tots els serveis d'Internet existents (i els que existiran) siguin accessibles i ofertables sense restriccions ni discriminacions entre uns serveis i altres.
35
vots
implemented
Proposta (#7): Protecció de dades
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 17:08.
Volem assegurar que les dades dels ciutadans que utilitza l'administració pública per a la seva gestió, no siguin venuts ni comercialitzats per a la seva explotació per entitats externes i que són usats i gestionats només i exclusivament per la pròpia administració.
26
vots
implemented
Proposta (#8): Coneixement lliure
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 22:16.
Accés obert:
Els resultats de qualsevol investigació finançada, completament o en part, amb diners públics han de ser publicats en revistes científiques d'accés obert o altres mitjans que els facin fàcilment accessibles a la població en general de forma gratuïta.

Cultura lliure:
Els resultats de qualsevol producte cultural, finançats completament o en part, amb diners públics han de ser catalogats com de coneixement lliure i per tant d'accés obert i accessibles a la població en general de forma gratuïta.
24
vots
implemented
Proposta (#9): Programari Lliure
Escrit per muriel el 12 Jun 15 a les 22:23.
La Generalitat ha de realitzar i aprovar un projecte per migrar tot el programari propietari actual a programari lliure, i dotar-lo de pressupost.

Els avantatges i beneficis són molts:
* Eficiència en la despesa pública: en la majoria de casos ja existeixen solucions lliures funcionals, fiables i eficients.
* Independència de proveïdors, en promoure la sana competència entre aquests.
* Foment de la indústria local, que podrà competir en igualtat de condicions.
* Disponibilitat del programari a llarg termini, sense dependre d’un únic fabricant que pugui negar-se a donar suport.
* Participació dels ciutadans, que podran estudiar/modificar/adaptar aquest programari.
* Seguretat: auditar el codi font és requisit necessari per garantir la seguretat de les dades dels ciutadans.
* Flexibilitat i adaptació a les necessitats específiques de la Generalitat, tant actuals com a futures.
* Adopció d’estàndards oberts, necessaris per a la interoperabilitat amb altres sistemes i per publicar dades de “Govern Obert“.

Llegiu els 2 comentaris o proposeu una solució >>

Suport-aliançes-coalicions amb altres partits  
Escrit per Ferdinand el 25 Mar 11 a les 19:54. Categoria global: Pirates de Catalunya. Finalitzada
###########################################################
##### ATENCIÓ: aquesta votació finalitzarà diumenge 03/04/2011 a les 19.00h ########
###########################################################

Aquestes properes eleccions municipals, afiliats d'arreu de Catalunya hem anat fent contacte amb altres partits polítics, on no ens hem pogut presentar sols; per a donar-los suport, ajudar en els seus programes participatius, crear coalicions, formar part de les seves llistes de manera independent però amb les sigles PIRATA.CAT, etc. en les properes eleccions Municipals de 2011.

Detallem els següents casos per a que l'afiliació de Pirates de Catalunya els puguin votar.

Per a qualsevol informació addicional podeu contactar a partit@pirata.cat
59
vots
implemented
Proposta (#1): Suport a CUP Tarragona
Escrit per Ferdinand el 25 Mar 11 a les 19:54.
La CUP de Tarragona ha acceptat i defensa totalment el nostre ideari.
La CUP de Tarragona és un projecte municipalista i autònom que creu en el dret a decidir.
Ha elaborat el programa de manera participativa i oberta tant a persones físiques com jurídiques.
Defensa la democràcia participativa i la transparència.
Pirates de Tarragona participem en l'elaboració del programa en l'àmbit de Noves Tecnologies amb fins socials.
Ens presentarem, a les llistes de la CUP, com a independents però amb les sigles PIRATA.CAT al costat.
55
vots
implemented
Proposta (#2): Suport a la candidatura municipal Gent de Gramanet
Escrit per kenneth el 27 Mar 11 a les 13:43.
S'han estudiat els estatuts d'aquest grup, i són bàsicament una assemblea que tria cada any, per llistes obertes, els membres de la junta àmplia que pren les decisions. Es tracta d'un partit marcadament assembleari.

--------------------------------------------------------------------
Gent de Gramenet,

col·lectiu ciutadà de Santa Coloma de Gramenet ha decidit presentar-se a les eleccions municipals de 2011 com ja ho va fer al passat 2007. Gent de Gramenet és un col·lectiu ciutadà que es registra com a partit polític per imperatiu legal i poder-se presentar a les eleccions, tot i això el seu funcionament es totalment obert i assembleari. La Gent que composa aquest moviment participa i sorgeix dels moviments socials de la ciutat, dels diferents locals, de l'Ateneu, de l'assemblea de joves i del teixit associatiu en definitiva.

I com que ens presentem ens dirigim a vosaltres i a altres grups i entitats polítiques que puguin i vulguin donar suport a aquesta candidatura d'unitat popular (i per tant llistes obertes per votació popular) per a la candidatura de 2011.

Perquè volem què tots els col·lectius i persones que creguin en una transformació de la societat i sobretot en la participació ciutadana com a pilar bàsic de funcionament estiguem representats a l'ajuntament, però no per governar sinó per ser la veu d'aquests moviments que estan farts de la política tradicional.

No som polítics professionals però si persones polítiques com tothom i tenim les nostres ideees, diverses totes elles, al nostre moviment hi han de molts colors però ens uneix que volem un canvi cap a una democràcia participativa real.

Personalment conec a una de les persones que us va donar suport des de Santa Coloma de Gramenet, com jo mateix, i ens vam assabentar que continuarieu amb el vostre projecte a Catalunya. Ara ens agradaria poder trobar-nos amb vosaltres i parlar sobre la possibilitat del vostre suport com a Pirata.cat a la candidatura popular de Gent de Gramenet.

A Santa Coloma entre d'altres grups que conformen Gent de Gramenet ens van donar suport a les darreres eleccions Revolta Global, la CUP Gramenet i Els Verds.

Esperem la vostra resposta,

(Aquí firma un Pirata ben actiu que ha estat anonimitzat per la seva privacitat)
55
vots
implemented
Proposta (#3): Suport a la CUP de Reus
Escrit per JaumeReus el 27 Mar 11 a les 17:46.
Després de diverses reunions. I que ells contactessin amb mi per a aquesta col•laboració.

Estan disposats a defensar el nostre ideari. Fan bandera de la transparència total, y la participació ciutadana. Que tot i que ells inicialment no es plantejaven una democràcia directa. Estan disposats a defensar-la. Els Pirates de la província de Tarragona vam elaborar el programa en l'ambit de les Noves Tecnologies amb fins socials que han assumit plenament.

Ens presentem a les seves llistes, però amb les sigles PIRATA.CAT, com independents
45
vots
implemented
Proposta (#4): Suport a la candidatura IMAGINA'T Sant Fruitós-AM
Escrit per kenneth el 27 Mar 11 a les 19:32.
De Manoli Martín:

Bona tarda intentaré contestar-vos al major número de preguntes que pugui.

- Ja sabeu que a les eleccions al Parlament vaig presentar-me con candidata a la llista. Per aquestes municipals era impossible organitzar i trobar la gent suficient per presentar la candidatura pirata al meu poble, Sant
Fruitós de Bages.

- Els respresentants de ERC Sant Fruitós es van possar en contacte amb mi per omplir les llistes de cara a les municipals com independent. Li vaig comentar la possibilitat de presentar la nostra candidatura com a pirata dintre de l'acord municipal signat. (ERC+Independent+Pirata.cat). No van posar cap impediment, ni ells ni els independents. Vaig pensar que podria ser una manera d'entrar com a pirata a l'ajuntament.

El nom escollit és Imagina't Sant Fruitós (elegit per majoria dels assistent a la reunió, intentem lo màxim possible que tot sigui votat com es fa normalment entre nosaltres els pirates).

El nostre bloc es http://imaginatsantfruitos.blogspot.com/

Tots som "amateurs" aixì que potser es una mica light. Segur que un grup amb més experiencia hauria collat moltes més coses.

Accepten del nostre ideari i els pirates tenim llibertat d'actuació si sortim triats.

Es forma colaició electoral, pero que els seus membres seran independents. També es diu que es crearà una
comisió dels grups polítics signants amb l'objectiu de fer reunions de valoració amb dos representants de cada grup signant.

Si no hi ha canvis soc la número dos a la llista. La llista està formada per 13 persones + suplents (encara no sé quants tenim).

Si m'he deixat alguna cosa per respondre, ha sigut sense volguer. Ja em direu que us sembla... Sento haver de presentar candidatura mixta amb un altre grup polític, però penso que hem d'aprofitar la possibilitat d'entrar a un ajuntament.
0
vots
implemented
Proposta (#5): Suport/Coalició Democràcia Participativa a Badalona
Escrit per DZPM el 27 Mar 11 a les 19:43.
"Voy a presentar a Democracia Participativa para las municipales de Badalona. Quiero proponeros coalición.

Adjunto propuesta de programa. Es un programa con propuesta social abierta.

La idea es presentar la coalición como DP como brazo Tecnócrata y Piratas como brazo TIC, os adjunto copia de los estatutos de Democracia Participativa"

http://pirata.cat/public/ProgramaDPCatalunya.doc
-21
vots
implemented
Proposta (#6): Llista de Solidaritat Catalana a Alcover
Escrit per Iker el 27 Mar 11 a les 23:41.
Integrat en una llista d'independents en candidatura a les municipals a Alcover.

A la llista ens hem recollit gent diversa de l'àmbit independentista i d'esquerres d'Alcover. Alguns d'ells, ara en diferents partits, han estat anteriorment treballant dins l'ajuntament sota les mateixes sigles.

Confiant en d'altres membres la càrrega de l'ideologia polica més dura, quedo encarregat dels aspectes TIC en programari lliure, i com a valedor dels compromisos incials de transparència i democràcia directa.
Per al disseny del programa electoral de la llista municipal s'acorda integrar el programa de Pirates de Catalunya.

La llista es presenta sota les sigles de Solidaritat Catalana i encapçalada per un dels seus membres que és qui ens ha engrescat, organitzat i recollit a la resta. Crec que en tota la llista només n'hi han 2 de SI, també algun d'ERC i de Reagrupament. El 60% dels membres de la llista no són afiliats enlloc.

Llegiu els 24 comentaris o proposeu una solució >>

Contingut sindicat